Waldemar Stós                                                                                                            Brzesko 2014-06-20

32-800 Brzesko

ul. Legionów Piłsudskiego 1

 

 

Burmistrz Miasta Brzeska

Pan Grzegorz Wawryka

 

SKARGA

 

Dotyczy: zniszczenia studzienki kanalizacyjnej na ul. Legionów Piłsudskiego oraz nie

              dopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku

 

Po kontroli RPWiK-u w dniu 17 czerwca 2014 r wyszło na jaw, iż jedną z przyczyn zalewania kamienicy na ul. Legionów Piłsudskiego nr 1 po każdej większej ulewie było m.in. zniszczenie studzienki wody opadowej znajdującej się u zbiegu ulic Legionów Piłsudskiego oraz Głowackiego.

 

Zniszczenie studzienki polegało na położeniu w części ulicy Legionów Piłsudskiego nowego asfaltu w pasie, w którym znajdowała się studzienka. Studzienka ta wyłapywała wodę, jaka w czasie ulewy spływała z ulicy Głowackiego i przekazywała ją do kanalizacji miejskiej zabezpieczając dodatkowo kamienicę na ul. Legionów Piłsudskiego 1 przed zalaniem. Jeżeli studzienka widnieje w aktualnych mapach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Brzesku to znaczy, że powinna się fizycznie znajdować w miejscu wskazanym na tej mapie.

 

Poniżej aktualna mapka, na której zaznaczyłem zniszczoną studzienkę:

 Poniżej zdjęcie miejsca, w którym była studzienka kanalizacyjna:

 

Jeżeli miasto zleca naprawę dróg to przed zapłatą za wykonane prace powinien zostać dokonany odbiór prawidłowego wykonania robót, czego najwyraźniej nie zrobiono. Tym samym doszło do zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań przez pracowników urzędu. Dlatego też na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego uważam skargę za zasadną.

 

W związku z powyższym ŻĄDAM :

- usunięcia warstwy masy asfaltowej ze studzienki i doprowadzenie jej do

   pierwotnego stanu w taki sposób, aby mogła spełniać swoje funkcje użytkowe

- wyjaśnienia przyczyn zniknięcia studzienki kanalizacyjnej

- wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób winnych zaniedbań w tej

   sprawie

- zapobieżenie podobnym przypadkom w przyszłości

- pisemne poinformowanie mnie o podjętych krokach w tej sprawie.

 

Waldemar Stós

 

Zobacz oryginał pisma »