Waldemar Stós                                                                                                      Brzesko 2014-07-24

32-800 Brzesko

Ul. Legionów Piłsudskiego 1

Sygn. NZ.PINB.0551.42.2014

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Pan Wojciech Migdał

 

Ponowienie skargi z dnia 2014-06-04

 

Działając w imieniu własnym jak i mieszkańców ulicy Uczestników Ruchu Oporu chciałbym zaprotestować przeciwko uznaniu mojej skargi za nieuzasadnioną. Uważam iż Pana pismo z 2014-07-04 jest policzkiem wymierzonym mieszkańcom, którzy w wyniku zalewania domów z powodu niesprawnie działającej kanalizacji utracili swój dobytek jak i zdrowie.

 

Pana pismo dobitnie świadczy o tym iż nie jest Pan kompletnie zainteresowany nadzorem jak i kontrolą warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w utrzymywaniu obiektów budowlanych jakim bezspornie jest kanalizacja miejska. Przypominam iż jest to jednym z podstawowych obowiązków nadzoru budowlanego.

 

Zgodnie z art. 80 ust.2 pkt.1 zadania nadzoru budowlanego wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego czyli Pan !!!  To do Pana zgodnie z art. 84 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane należy między innymi kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. To art. 83 ust.1 ustawy z 1994-07-07 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r poz 1409 z późn.zm ) wskazuje zadania i kompetencje PINB jako organu I instancji, wynikające z ustawy Prawo Budowlane.

 

Z treści Pana pisma wynika iż w latach 2013 i 2014 nie było żadnych awarii sieci deszczowej ani przykanalików przy ulicy Legionów Piłsudskiego 1 jak i Uczestników Ruchu Oporu nr 13,11,7,3. Jest to kompletna bzdura i obnaża Pana wiarygodność jako powiatowego inspektora nadzory budowlanego.

 

Do treści Pana pisma ustosunkowali się również mieszkańcy z ulicy Uczestników Ruchu Oporu którego oryginał przedkładam:

 

Dowód:

 

Załącznik nr.1pismo mieszkańców z dnia 2014-07-15

Pytam więc jak to możliwe iż nie zauważył Pan jako PINB w Brzesku tego,  że w 2013 roku prawie cała gmina była pod wodą ?????  Jak to możliwe że wg pracownika Urzędu Miasta nie było na naszych ulicach żadnych awarii kanalizacji miejskiej w 2013 r jak i 2014 r skoro mieszkańcy pisali w tej sprawie liczne skargi:

 

Dowód:

Załącznik nr 2- pismo z 2013-05-13 do RPWiK Brzesko

Załącznik nr 3- pismo z 2013-06-12 do RPWIK Brzesko

Załącznik nr 4- pismo z 2013-06-24 do Urzędu Miasta i Gminy w Brzesku

Załącznik nr 5pismo z 2014-06-04 do Urzędu Miasta i Gminy w Brzesku

 

Aby uświadomić i unaocznić Panu ogrom szkód i tragedii jaką wyrządziła niesprawnie działająca kanalizacja miejska w 2013 i 2014 r przedkładam również dowody w tej sprawie w postaci zdjęć i filmów od mieszkańców z ulicy Legionów Piłsudskiego 1 oraz Uczestników Ruchu Oporu 13,11,7,3.

 

Dowód:

Załącznik nr 6 – płyta DVD ze zdjęciami zalanych domów w 2013 i 2014 roku

 

Mam nadzieję że dokładnie przeanalizuje Pan dowody jakie przedkładam i zainteresuje się Pan problemem który dotyczy nie tylko naszych ulic ale i większości ulic w Brzesku na których niesprawnie działająca kanalizacja miejska wyrządziła ogromne szkody.

Czas zrobić porządek z niesprawną kanalizacją miejską która do chwili obecnej przy większych opadach zalewa nasze domy. Czyszczenie kanalizacji to półśrodki które nie zmienią faktu iż kanalizacja miejska jest jednym wielki bublem budowlanym która nie radzi sobie z nadmiarem gromadzonej wody. Na dowód tego w jakim złym stanie jest kanalizacja miejska niech będzie pismo z RPWiK z dnia 2014-07-08

 

Dowód:

Załącznik nr 7pismo z RPWiK z dnia 2014-07-08

 

Z treści tego pisma jasno i czytelnie wynika jaki bałagan panował i ile prac wykonano . Niestety życie zweryfikowało wysiłki RPWiKu i UM  i zaledwie dwa dni po wysłaniu do mnie tego pisma doszło do kolejnego zalania mojej piwnicy. W dniu 2014-07-10 złożyłem do UM w Brzesku stosowne pismo w tej sprawie.

 

Dowód:

Załącznik nr 8pismo z 2014-07-10 do Urzędu Miasta i Gminy w Brzesku

 

Niestety nikt z Urzędu Miasta nie był zainteresowany przeprowadzeniem wizji na terenie kamienicy na ul. Legionów Piłsudskiego 1. Jedynie pracownicy RPWiK byli zainteresowani problemem i przeprowadzili oględziny potwierdzając fakt zalania. W związku z kolejnym podtopieniem pracownicy RPWiK-u  dodatkowo (w mojej obecności ) uszczelnili kanalizację ściekową w studzience - szmatami.

 

Ulica jest źle wyprofilowana, asfalt krzywo położony przez co woda zbiera się przy chodniku i nie ma gdzie odpływać. W dniu opadów w nocy 2014-07-09 woda przy mojej kamienicy była na równi z krawężnikiem co potwierdzili pracownicy RPWiKu monitorujący nocą nasze ulice . Nie tak powinna wyglądać praca sprawnej kanalizacji miejskiej. Dodatkowo przedkładam dowód iż na ulicy Legionów Piłsudskiego zniknęła pod asfaltem studzienka kanalizacyjna zbierająca wodę która po mojej interwencji wróciła na swoje miejsce

 

Dowód:

Załącznik nr 9pismo z 20.06.2014 r do Burmistrza Miasta Brzeska

 

Mamy nadzieję że teraz rzetelnie zajmie się Pan tą sprawą, przeanalizuje przedstawione dowody i podejmie wszelkie możliwe i stanowcze kroki celem doprowadzenia kanalizacji miejskiej do prawidłowego funkcjonowania.

 

w imieniu własnym i z upoważnienia mieszkańców:

 

Waldemar Stós

 

                                Knap Urszula,

                                Knap Justyna,

                                Knap Kinga,

                                Knap Wojciech,

                                Kwaśniak Beata,

                                Cieśla Alicja,

                                Cieśla Mariusz,

                                Pluszyńska Małgorzata,

                                Pluszyński Krzysztof,

                                Jaworski Tadeusz,

                                Jaworska Henryka,

                                Synowiec Maria

 

Oryginalne pismo, zobacz»