Pełna decyzja z uzasadnieniem, warunkami technicznymi itp. liczy 11 stron i dlatego

zamieszczam tylko 2 najistotniejsze  strony, które mogą zainteresować czytelników.