Leszek Klimek, wójt Jasienia, radny brzeski
 i pełnomocnik KW Wspólnota Samorządowa
oskarżony przez wyborcę o zniesławienie.


Radny miejski  Leszek Klimek, wójt Jasienia,  a obecnie także pełnomocnika KW Wspólnota Samorządowa w nadchodzących wyborach samorządowych, został oskarżony przez mieszkańca Jasienia Antoniego Pilcha, znanego od lat społecznika, o zniesławienie i znieważenie publiczne, przez nazwanie go "chorym psychicznie". Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Sądu Rejonowego w Brzesku w Wydziale Karnym w dniu 16 lipca 2018r. czytaj »

Do znieważenia doszło na sesji rady miejskiej w dniu 27 czerwca 2018r., po tym jak Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk przeczytał pismo jakie na ręce burmistrza Grzegorza Wawryki wysłał, nieobecny na tej sesji, Antoni Pilch. Autor pisma w imieniu mieszkańców skarżył się na skandaliczny sposób prowadzenia zebrania wiejskiego w Jasieniu, które miało miejsce dwa tygodnie wcześniej. W piśmie do burmistrza znalazło się także 10 pytań do burmistrza, które nie mogły być zadane na wspomnianym zebraniu ponieważ wójt Klimek nie dopuścił do głosu pana Pilcha, czytaj całe pismo »

Do pisma ustosunkowali się radny Stanisław Góra i wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. Po nich głos zabrał Leszek Klimek odrzucając wszystkie zarzuty a przy okazji stwierdził, że pan Pilch jest chory psychicznie.

Posłuchaj 20s fragmentu wypowiedzi Leszka Klimka, w której pada to ohydne oskarżenie.Całość wystąpienia


Sąd Rejonowy w Brzesku zwołał posiedzenie pojednawcze na dzień 26 września (środa) 2018r. o godz. 12.30 w sali 112 w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 20.


W razie niedojścia do pojednania prawa zostanie skierowana na rozprawę główną, o ile nie będzie potrzeby skierowania sprawy na posiedzenie w celu innego rozstrzygnięcia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że lekceważący stosunek do p. Pilcha przedstawiciele UM w Brzesku wykazywali w przeszłości kilkakrotnie. Na portalu brzesko.ws opisane było skandaliczne zachowanie sekretarza Stanisława Sułka w 2015r., który próbował odebrać mikrofon p. Pilchowi, a gdy ten nie chciał go oddać, Sułek odłączył nagłośnienie, czytaj ».

Jak mieszkańcy Jasienia oceniają działania wójta Klimka i jego wieloletniego poplecznika burmistrza Wawrykę, w stosunku do pana Pilcha, dowiemy się przy okazji nadchodzących wyborów samorządowych.

Zbigniew Stós

19 wrze
śnia 2018r.