Ty wiedziałeś


Ty wiedziałeś,
że nasza siła tkwi w dzieciach,
że nie ma nic cenniejszego nad dar życia,
że to jedyny ratunek
przed barbarzyństwem ludzi dorosłych.
Ty wiedziałeś, jak ocalać duszę od zagłady,
jak wyzwolić pokłady dobra uśpione na dnie serca,
jak okazywać miłość,
jak beztrosko się po prostu do życia uśmiechać.
Wiedziałeś, kiedy nasza walka będzie najowocniejsza.
Dlatego wołałeś,
by dzieci nie zabijać,
by je mieć i  w duchu Ewangelii wychowywać.
Życie nam dane bowiem nie jest tylko dla nas samych.

 

Agata Podłęcka