PCK BRZESKOREJONOWA RADA HDK

Prezydium Rejonowej Rady HDK PCK w Brzesku
Prezes - Jerzy Migas   (migasj@interia.pl)
V-ce Prezes - Wojciech Podleś  (w_podles@poczta.onet.pl)
Sekretarz - Piotr Śledź (p.sledz@interia.pl)
Skarbnik - Piotr Słowiak
Członek - Józef Bąba (jozefbaba@op.pl)

Powiatowy Koordynator ds. organizacji Akcji Krwiodawstwa
mł. bryg. Wojciech Podleś
kontakt: w_podles@poczta.onet.pl