KLUBY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
POWIAT BRZESKO

1. Klub HDK przy KP Policji w Brzesku
Prezes- Jerzy Migas
V-ce Prezes – Jacek Nieć
Sekretarz - Małgorzata Serwatka
Skarbnik - Małgorzata Adamczyk
Członek - Rafał Kurzydło
kontakt: migasj@interia.pl
6. Klub HDK „KRAKUS’’ w Łysej Górze
Prezes- Józef Bąba
V-ce Prezes - Jarosław Marek
Sekretarz - Andrzej Sacha
Skarbnik - Jerzy Woźniak
kontakt: jozefbaba@op.pl
2. Klub HDK przy KPP Straży Pożarnej w Brzesku
Prezes - Wojciech Podleś
V-c Prezes - Piotr Słowiak
Skarbnik - Monika Mikulska
Członek - Piotr Śledź
Członek - Antoni Stężowski
kontakt: w_podles@poczta.onet.pl
7. Szkolny Klub HDK przy ZSP nr 1 w Brzesku
Opiekun - Anna Gibes
kontakt: gibesanna@gmail.com

3. Klub HDK przy OR PCK w Brzesku 8. Szkolny Klub HDK przy ZSP nr 2 w Brzesku
Opiekun - Wiesław Gibes
kontakt: gibesanna@gmail.com 
4. Klub HDK przy OSP Łoniowa
Prezes - Krzysztof Bielecki
V-ce Prezes - Paweł Kraj
Sekretarz - Justyna Baca-Bielecka
Skarbnik - Janusz Baca
Członek - Tadeusz Sacha
Członek - Jan Kural
Członek - Władysław Korcyl
Członek - Janusz Burnóg
Członek - Józef Cichy
Członek - Janusz Dudek
kontakt: niebokraj@interia.pl
9. Szkolny Klub HDK przy ZSP w Czchowie
Prezes - Izabela Ancukiewicz
V-ce Prezes - Maria Mida
Sekretarz - Paulina Michalczyk
Skarbnik - Bożena Kusion
kontakt: iancukiewicz@op.pl
5. Klub HDK przy MOKSIR w Czchowie
Prezes - Krzysztof Olchawa
V-ce Prezes - Wojciech Fyda
Sekretarz - Elżbieta Ogiela
Skarbnik - Mirosław Lejawka
Członek - Krzysztof Burek
kontakt: biuro@krzysztofolchawa.com
10. Szkolny Klub HDK przy ZS w Szczurowej
Opiekun - Ewelina Grabowska
kontakt: egrabowska83@gmail.com