ABC o  PTTK

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zwane PTTK powstało w 1950 roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształconego w 1920 roku w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jest  spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym majątku tych Towarzystw.

PTTK jest organizacją pozarządową – stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.

 

 

Realizując określone statutem cele i zadania, PTTK

  • budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne, 

  • upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju kraju,

  • krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne

  • rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne,

  • kształci i doskonali społeczne i zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze, nadaje  uprawnienia kwalifikacyjne

  • ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze

Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Koła, które zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających składkę członkowską PTTK.

 

Koło PTTK w Brzesku jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu, który powstał w roku 1906.

 

Prezes Koła PTTK w Brzesku

Cecylia Jabłońska

 

 

 

Uczestnicy rajdu PTTK na Bocheńcu