Stowarzyszenie

                                         Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic

                                              Chicago

 

Szanowni Państwo!

 

     W imieniu społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli oraz swoim własnym, serdecznie dziękuję za piękny dar serca i bezinteresowną pomoc, którą szkoła do tej pory od Was otrzymała.

     Dzięki przekazanym przez Wasze stowarzyszenie funduszom możliwe było wsparcie materialne dzieci z  rodzin  najbardziej tego potrzebujących.

    Staraliśmy się objąć pomocą materialną wszystkich wymagających tego uczniów i organizować odpowiednie formy wsparcia -  przede wszystkim w zakresie dożywiania.

    Bądźcie Państwo pewni, że wasz trud i poświęcenie włożone w zdobycie przekazanych nam funduszy owocuje uśmiechniętymi buziami dzieci i wdzięcznością ich rodziców.

    W załączeniu przesyłam rozliczenie otrzymanych przez szkołę funduszy.

    Jeszcze raz dziękując za okazane dobro, w związku ze zbliżającymi Świętami  Wielkiej Nocy, wszystkim członkom stowarzyszenia i ich rodzinom  życzę, by:

Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełniło  wszystkich spokojem i wiarą, dało siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

                                                Urszula Brachuc

                                              Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

                                                w Jasieniu  

18 marzec, 2008


 

I.  Rozliczenie

kwoty 1503,18 zł, otrzymanej w 2006r.

(konto Rady Rodziców).

 

Okres

Przeznaczenie

Liczba uczniów

Kwota

Uwagi

Luty 2007

Drugie śniadania*

4

       34,40 zł**

*Szkoła nie posiada stołówki – dzieci otrzymują drugie śniadanie, ciepły napój  oraz soki

** Dopłata do dożywiania organizowanego z innych funduszy.

*** Kwota ta pozostała na koncie Rady Rodziców na 2008 rok

Marzec 2007 Drugie śniadania

4

139,58zł

Kwiecień 2007 Drugie śniadania

7

311,99zł

Maj 2007 Drugie śniadania

7

345,66zł

Czerwiec 2007 Drugie śniadania

7

150,91zł

Marzec 2008 Paczki świąteczne

16

      520,65zł***

                                                                            Razem

 

1503,19 zł

 

II  Rozliczenie

kwoty  1599,64 zł, otrzymanej 30.04.2007r.

(konto szkoły).

 

Okres

Przeznaczenie

Liczba uczniów

Kwota

Uwagi

Wrzesień 2007

Drugie śniadania*

9

267,20 zł

*Szkoła nie posiada stołówki – dzieci otrzymują drugie śniadanie, ciepły napój oraz mleko
Październik 2007 Drugie śniadania

9

331,20zł

Listopad 2007 Drugie śniadania

Mleko

9

41

302,40zł

206,64zł

Grudzień 2007 Drugie śniadania

Mleko

9

41

344,60zł

147,60zł

                                                                        Razem

1599,64 zł

Dokumentacja związana z wydatkowaniem kwot znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły.