Astronom z Brzeska

 

Adolf Stankiewicz (16.08.1930 -1990), dr hab., astronom. Urodził się w Brzesku gdzie skończył Liceum Ogólnokształcące w 1949 roku. Jego ojcem, był Józef Stankiewicz, do wybuchu wojny sędzia Sadu Powiatowego w Brzesku (zginął w Buchenwaldzie 16.08.1944). Matką - Olga Stankiewicz zd. Knirsch (pisownia nazwiska nie zweryfikowana).

Studiował matematykę na UJ, a potem astromonię we Wrocławiu, gdzie podjął pracę po studiach. Zajmował się heliofizyką czyli fizyką słońca, a konkretnie plamami na słońcu i wyrzutami masy (protuberancjami) słonecznej. W grudniu 1960 r. w Instytucie Astronomii we Wrocławiu obronił pracę doktorską p.t. "Fotometria widma ciągłego plam słonecznych" a w styczniu 1969 roku otrzymał tytuł    dr habilitowanego za pracę p.t. "Przepływ energii w plamach słonecznych".

Jak wspomina jego syn Robert "Ojciec może niezbyt rozsądnie i zbyt publicznie mówił co myśli  o polskiej rzeczywistości". Ta jego "gadatliwość" oraz to, że jego matka miała obywatelstwo amerykańskie i wyemigrowała do Stanów w połowie lat 50 -tych wraz z jego młoszym bratem Jerzym, spowodowały, że Adolf był przez wiele lat szykanowany przez władze PRL-u. Odmawiano mu paszportu i wyjazdu na konferencje naukowe. W papierach UB miał napisane "wróg Polski Ludowej". Dopiero tuż po dojściu do władzy Edwarda Gierka, otrzymał paszport (1971 r) i wy -jechał do Stanów, skąd już nie wrócił. Znalazł zatrudnienie jako administrator systemu komputerowego w jednej z firm w Ohio. Przez ostatnie 17 lat swojego życia mieszkał i pracował w Kalifornii.