Edward CZEJKOWSKI –  nadinspektor – generał Służby Celnej


Ur. 20.01.1949 r. w Brzesku, w 1962 skończył w Brzesku Szkołę Podstawową nr 1, później I LO w Przemyślu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1971 r. , od 1983 r. radca prawny.


Swoją karierę związał ze służbą celną, w której pracował nieprzerwanie od 1971 roku, tj. po skończeniu studiów . W 1974 r. został kierownikiem Oddziału Celnego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice a rok później objął funkcję Głównego Inspektora w UC Kraków.

 


W 1990 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Urzędu Celnego w Krakowie a następnie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. W latach 90-tych był Wiceprezesem Głównego Urzędu Ceł w Warszawie, później ponownie Dyrektorem Izby Celnej w Krakowie i nowo tworzonej Izby Celnej w Przemyślu.
 

Do czasu zniesienia Głównego Urzędu Ceł był członkiem Komitetu Sterującego Do Spraw Informatyzacji Administracji Celnej, a po włączeniu administracji celnej do Ministerstwa Finansów został członkiem Podkomitetu Sterującego Do Spraw Informatyzacji Służby Celnej. Jest także członkiem wielu Rad Projektów Informatycznych realizowanych w służbie celnej. Sprawował nadzór nad powstawaniem i rozwojem najważniejszych elementów składających się na "Zintegrowany System Ceł i Podatków", tworzonych w podległej mu Izbie Celnej w Krakowie.
 

Za promocję informatyki, w 2004 r. został Laureatem Nagrody INFO-STAR Polski Oddział SYBASSE uhonorował go statuetką Sybilla – za wdrożenie pierwszego elektronicznego dokumentu w polskiej administracji publicznej na bazie technologii Sybasse.


Jest także wykładowcą w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Opublikował wiele artykułów poświęconych tematyce prawa celnego w zbiorowych wydawnictwach Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jak również w wielu biuletynach branżowych i opracowaniach Służby Celnej.
 

Generał Edward Czejkowski jest obecnie na zasłużonej emeryturze ale pracuje nadal w wyuczonym zawodzie prawnika, prowadząc Kancelarię Prawną w Krakowie.

 

styczeń, 2012 r.