Ruchała Franciszek, dr, ur. w 1945 r w Zdoni koło Zakliczyna w powiecie brzeskim (obecnie powiat tarnowski).  Ukończył Technikum Kolejowe w Krakowie. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, mgr wychowania technicznego (1969) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznel w Bydgoszczy, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (1991). Rozprawa doktorska na temat sekwencyjnego (adaptacyjnego, zindywidualizowanego) testowania osiągnięć szkolnych uczniów. Długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku (1969-1985, 1991-1997). Ponadto: nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Techniki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1985-1991), doradca metodyczny przedmiotów zawodowych, a później kierownik Pracowni Pomiaru Dydaktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Tarnowie (1997 –1999), starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie (1999), kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (1999-2004).

Publikacje:

  • Mechanika techniczna. Zbiór testów. Wydawnictwo Szkolne PWN. Łódź 1998.

  • Podstawy maszynoznawstwa. Zeszyt ćwiczeń. WSiP. Warszawa 1999.

  • W kierunku nowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (red.). OKE w Krakowie 2002.

  • Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym. EFS Kapitał Ludzki. CKE Warszawa 2008.

Opracowania metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz artykuły o tematyce pomiaru dydaktycznego w różnych czasopismach oświatowych.