Biznesy w Brzesku w 1929 roku

wg. "Księga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdańskiem dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa)

 

Miasteczko pow., siedziba sądu pw., 3144 mieszk. Starostwo, Komenda powiatowa p.p., Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych, Kasa skarbowa, Inspektorat szkolny, Urząd miejski, Wydział powiatowy. 1 kościół katolicki, 1 synag. Gimnazjum. Stow. Przemysłowe kupców, stow. gospodnio-szynkarskie. Farbryki cukrów, mydła i świec. Starosta: Włodzimierz Hendrich.

 

Nazwisko

Imię

Zawód/działalność

Uwagi Internautów

Aisenberg R. artykuły kolonialne  
Apffelroth J. rzeźnik  
Appel J. miotły i szczotki  
Appel J. galanteria  
Arabski L. szewc  
Bach H. stolarz  
Bach I. bławaty  
Beidner B. ubrania gotowe  
Beidner I. nabiał  
Beidner B. bławaty  
Bernacka A. akuszerka  
Bernadzikowski Fr. powroźnik  
Bernadzikowski Szymon lekarz  
Bienstock Z. hotel "Hotel Krakowski"  
Birnbaum M. piekarnia  
Birnbaum D. materiały budowlane  
Blaugrund E. nabiał  
Bloch Henryk adwokat   
Blonder L. mąka  
Blonder A. galanteria  
Blumenkranz NN dentysta  
Bodner Ch. przewozy  
Borgenicht E. pierze  
Brandstaedter M. artykuły kolonialne  
Brandstaedter P. artykuły kolonialne  
Brandstetter M. artykuły różne  
Brandstilter P. zboże  
Braun E. nabiał  
Braun M. naczynia kuchenne  
Braun M. J. handel końmi   
Bruch A. zboże  
Bruch A. artykuły kolonialne  
Brzeski Jan lekarz  
Buchmann J. stolarz  
Cyga Władysław adwokat   
Czuły M. wyroby tytoniowe  
Damasiewicz M. artykuły techniczne  
Deiches Aleksander adwokat   
Dorf I. artykuły różne  
Dudek S. stolarz  
Dudek M. kinematograf "Zorza"  
Dylski W. lakiernik  
Ebelstein J. blacharstwo  
Einhorn E. zboże  
Einhorn L. mąka  
Eisen R. wódki i likiery  
Feibusowicz A. krawiec  
Feibysowicz J. kiszki zwierzece  
Fischelberg S. N. artykuły różne  
Fischelberg J. mąka  
Fischer B. wyroby żelazne  
Fischler Ch. naczynia kuchenne  
Fischmann M. opał  
Fiszhelberg S. ubrania gotowe  
Flank P. artykuły różne  
Forst W. fabryka cukierków (cukry)  
Forst W. handel bydłem  
Frank S. szewc  
Garczyński Z. szewc  
Garczyński Z. obuwie  
Gdowski A. stolarz  
Gluksmann J. piekarnia  
Gofroń J. kaflarz  
Goldblum S. skóry   
Goldfaehler F. manufaktura  
Goldmann E. artykuły różne  
Grosberg A. cukiernia  
Gruen I. zegarmistrz  
Gruen NN bławaty  
Gruen S. zegarmistrz  
Gruenbaum S. bławaty  
Gruenfarb NN naczynia kuchenne  
Grząbel W. artykuły techniczne  
Grząbel A. galanteria  
Grzyb J. kołodziej  
Hamersfeld M. obuwie  
Hammer J. bławaty  
Hammersfeld M. skóry   
Hartmann S. bławaty  
Helak F. kapelusze  
Heller S. skóry   
Herschkowitz L. ubrania gotowe  
Hetwik W. fryzjer  
Hirsch P. obuwie  
Hoenig F. bławaty  
Horowitz Edmund adwokat   
Ichniowski NN krawiec  
Janoszek J. apteka "Pod Białym Orłem"  
Jaworska M. wyszynk trunków  
Jaworska M. rzeźnik  
Josefstahl L. obuwie  
Kaeffer I. galanteria  
Katz I. piekarnia  
Kempler F. manufaktura  
Klausner Ch. artykuły kolonialne  
Klausner A. galanteria  
Klein R. artykuły kolonialne  
Kleinberg A. galanteria  
Kleinberg NN cukiernia   
Kleinberger N. piekarnia  
Kleinzahler D. szewc  
Klimecki Józef adwokat   
Kling A. rzeźnik  
Knauer Wilhelm lekarz  
Koenigsbuch Ch. żelazo  
Koenigsbuch L. bławaty  
Kohs S. handel bydłem  
Kornblum W. skóry   
Kornhauser S. zboże  
Krauter Ch. ksiegarnia  
Krauter NN drukarnia  
Krautwirth S. wyszynk trunków  
Krittenstein Ignacy adwokat   
Kubala I. wędliny  
Kubala I. handel nierogacizną  
Kuchta J. ślusarz  
Kuehnert T. wędliny  
Kukliński J. wyroby tytoniowe  
Kurowski St. zboże  
Lamensdorf M. drób  
Landau Ch. ubrania gotowe  
Landau M. artykuły różne  
Landau J. II meble  
Landau B. manufaktura  
Landau M.A. galanteria  
Landau L. bławaty  
Laub A. nabiał  
Lehrfeld S. przewozy  
Lerner E. skóry   
Lerner S. artykuły różne  
Lesz Z. kamasznik  
Lipschuetz J. szewc  
Lipschuetz I. handel końmi   
Litwin A. szewc  
Loebel Elj. artykuły różne  
Loebel M. obuwie  
Loebel E. naczynia kuchenne  
Loeffelholz S. skóry surowe  
Loeffelholz D. i S. drzewo  
Loeffelholz D. i S. materiały budowlane  
Loeffelholz M. drzewo  
Marzec F. rzeźnik  
Matlaś  J. kominiarz  
Mechlewicz Fajfel weterynarz  
Meth H. rzeźnik  
Mingelgruen Ch. rzeźnik  
Mingelgruen A. restauracja  
Mingelgruen NN krawiec  
Mingelgruen A. hotel "Hotel Polski"  
Moses J. nabiał  
Muenz L. rzeźnik  
Neumann J. bławaty  
Nicha R. bławaty  
Nowak Fr. wyszynk trunków  
Nowak J notariusz  
Orbach D. artykuły różne  
Pabjan Br. artykuły różne  
Palej F. szewc  
Passler B materiały budowlane  
Perlberger H. żelazo  
Perlmann Ch. zboże  
Perlmann M. szewc  
Perlmann M. skóry   
Perlmann D. artykuły różne  
Peters Adam lekarz  
Pfeffer Ch. fabryka cukierków (cukry)  
Pflanzer S. skóry   
Pflanzer I. artykuły różne  
Pflanzer K. kamasznik  
Pietrusiński St. wędliny  
Raczyński F. krawiec  
Reczer Ch. akuszerka  
Richter D. opał  
Ritter N. nabiał  
Ritter U. artykuły kolonialne  
Rosenfeld I. cegielnia  
Rosenzweig S. wódki i likiery  
Rosenzweig I. rzeźnik  
Rybicki W. wędliny  
Rybicki Fr. handel nierogacizną  
Sandczer F. nafta  
Sandczer F. artykuły kolonialne  
Sandczer O. cukiernia  
Scharf A. artykuły różne  
Schiff N. wyroby żelazne  
Schindler A. piekarnia  
Schnur G. wyszynk trunków  
Schnur Ł wyszynk trunków  
Schreiber A. artykuły różne  
Schuss Franciszek galanteria  
Schwarzkachel I. zboże  
Schwarzkachel I. artykuły różne  
Schwarzkachel J. nafta  
Seelenfreund F. drożdże  
Seelenfreund M. cukierki (cukry)  
Seelengut A. skóry surowe  
Silber  M. zboże  
Silbermann B. artykuły różne  
Silbermann H. galanteria  
Silbermann Ch. bławaty  
Singer K. bławaty  
Skwirut M. drogeria  
Sochańska NN restauracja  
Soja Fr. stolarz  
Sołtys Władysław geometra  
Spielmann J. wódki i likiery  
Srokowa Maria fotograf  
Steinlauf J fabryka mydeł i świec  
Sternreich L. przewozy  
Stiel Roman lekarz  
Stielowa NN dentysta  
Stimmler D. artykuły różne  
Stimmler M. W. artykuły kolonialne  
Sukiennik Franciszek stolarz  
Sukiennik St. i J. meble  
Surajowa A. akuszerka  
Święch F. krawiec  
Szaja Sz. przewozy  
Szymczakowski i Ska   cegielnia  
Teichtal I. bławaty  
Teitelbaum S. bławaty  
Teller D. artykuły różne  
Theemann D. artykuły różne  
Tider Ch. artykuły różne  
Tischelberg J. zboże  
Traurig A. piekarnia  
Tuchman M. bławaty  
Twardowska Józefa pogrzebowe przedsiebiorstwo  
Ulmann M. blacharstwo  
Vogelhut M. piwo  
Vogelhut NN nabiał  
Vogelhut I. artykuły kolonialne  
Wajs M. restauracja  
Waldmann J. piekarnia  
Waleszczyńska F. krawiec  
Wasserfall R. artykuły różne  
Wasserfall R. artykuły kolonialne  
Wassertholl I. manufaktura  
Weissbard M. artykuły kolonialne  
Weissbard F. bławaty  
Weitzen C. bławaty  
Wessbard Ch. artykuły różne  
Westreich R. wody gazowane  
Wind S. cukierki (cukry)  
Windstahl L. nabiał  
Wirtheimer Ch. artykuły różne  
Wolf M. torebki papierowe  
Wróbel L. stolarz  
Wróblewski J. piekarnia  
Wurzel M. galanteria  
Ziegelman Ch. fryzjer  
Zimmet J. artykuły różne  
Zollmann Ch. nabiał  
Zucker M. piekarnia  

Chrześcijańska Sp. Przem. Handlowa, Sp. Z .o.o.

  artykuły różne  
Kółko Rolnicze   artykuły różne  
Komunalna Kasa Oszczędności   Instytucja kredytowa  
"Miarka" Sp. z o.o.   artykuły rolnicze  
Spółka Gosp. Nauczycieli Szkół Powszechnych   Kooperatywy  
Tow. Zaliczkowe   Instytucja kredytowa  

Dziękuję autorom strony www.jewishgen.org za wyrażenie zgody na wykorzystanie bazy danych "The 1929 Polish Business Directory Project Database"  i zamieszczenie jej fragmentów na tym Portalu.

Informacje tu zawarte są chronione prawem autorskim  Copyright ©1996, 2000 JewishGen, Inc.