Członkowie małopolskiego Chóru w Brzesku

 rok 1937

Objęcie w maju 1915 roku stanowiska dyrektora brzeskiego Gimnazjum przez Kazimierza Missonę zainicjowało wprowadzanie do tej placówki szeregu nowoczesnych, jak na tamte czasy, metod wychowawczych i dydaktycznych. M.in. dbano o swobodny kontakt nauczycieli z młodzieżą dla osiągnięcia jak najlepszych wpływów wychowawczych, kładziono duży nacisk na wychowanie patriotyczne i uspołecznienie uczniów.

Jedną z form umożliwiających takie oddziaływanie był chór szkolny, znajdujący się pod opieką profesora Jana Gardziela. Był to chór męski i mieszany, który występował podczas uroczystości państwowych i religijnych. Prowadzone przez profesora Gardziela chór i orkiestra znane były w powiecie brzeskim i województwie krakowskim. Dodać jeszcze trzeba, że śpiewali w nim nie tylko uczniowie Gimnazjum, ale także jego absolwenci.

W archiwum obecnego brzeskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika znajduje się fotografia, zrobiona w 1937 roku, przedstawiająca członków wspomnianego chóru wraz z jego opiekunem – profesorem Janem Gardzielem. Pani Janina Kaczmarowska, była członki tego zespołu, rozpoznała kilkanaście osób, co do trzech nie miała pewności, kilku panów pozostało dalej nieznanych.


Pierwszy rząd od lewej:
Jan Sediwy, Irena Łoza, Janina Kaczmarowska, Janina Pietrusińska, prof. Jan Gardziel, Irena Kubala, Wanda Durkalec, Tadeusz Sroka, Tadeusz Sroka

Drugi rząd od lewej: Edward Durkalec, Aleksander Łoza, Zofia Księciarz, NN, NN, NN, NN, Józef Zgłobisz, Stefan Osuchowski, Jan Korman, Józef Priess (?), Władysław(?) Kabarowski, NN

Co do miejsca zrobienia tego zdjęcia też nie ma pewności: albo zespół sfotografowano obok budynku „Sokoła” przy ulicy Kościuszki (po wojnie mieściło się tam kino „Bałtyk”), albo w gimnazjalnym ogrodzie, znajdującym się na tyłach gimnazjum w sąsiedztwie obecnej ulicy Ogrodowej.

Szanowni Internauci, może ktoś z Was wie, kim są nierozpoznane osoby i w jakim ostatecznie miejscu zdjęcie chóru zostało zrobione?

W oparciu o artykuł Jerzego Wyczesanego „Oświata i szkolnictwo” [W:] „Brzesko. Dzieje miasta i regionu” pod red. Feliksa Kiryka i Jana Lacha opracował

Jacek Filip

12 października 2012 r.


Od admina: Moim skromnym zdaniem, zdjęcie zrobione zostało na działce przylegającej do budynku Sokoła (potem Kina "Bałtyk"). Mieszkałem po przeciwnej stronie ulicy i pamiętam jak wyglądała ta działka zanim wybudowano na niej w latach 60-tych dwa bloki mieszkalne.