Pożar Brzeska w dniu 25 lipca 1904 r.

107 lat temu Miasto Brzesko stanęło w płomieniach. Spaliło się 400 budynków a straty przekroczyły milion koron. Zniszczeniu uległy także brzeskie kościoły i synagogi.

Jan Burlikowski w Kronikach Miasta Brzeska (t.I str 47-51), przytacza relację mgr Karola Bernackiego spisanej na podstawie rozmów ze świadkami pożaru: ks. Jana Fortuny, Ludwika Bernackiego i Zofii z Kamionków Bernackiej. Kronikarz przytacza także wspomnienia p. Juliana Sukiennika, który jako mały chłopiec widział i przeżywał ten pożar. Ponadto w Kronikach przeczytać można fragment wspomnień ks. Jakuba Oleksego, ówczesnego proboszcza oraz szczątkowe informacje z paru innych źródeł.

O pożarze miasta i jego odbudowie pisał również ks. Michał Kotra w książce "Porozbiorowe dzieje Parafii Brzesko 1772-1945".

W żadnych z tych opracowań autorzy nie skorzystali z archiwalnych wydań najpopularniejszego dziennika codziennego "Czas" ukazującego się w tamtym czasie w Krakowie. Zapraszam więc do przeczytania relacji "z pierwszej ręki", opisujące tragiczne dla miasta i jego mieszkańców chwile.

Opracował: Zbigniew Stós

25 lipca 2011 r.

Kraków "Czas" z Poniedziałku 25 lipca 1904. (wydanie popołudniowe)

Kraków "Czas" Wtorek 26 lipca 1904. (wydanie poranne)

Poniższa relacja korespondenta gazety pochodzi z 25 lipca,

pierwszego dnia pożaru  przypis Zb. Stós.

Kraków "Czas" Środa 27 lipca 1904. (wydanie poranne)

Kraków "Czas" Czwartek 28 lipca 1904. (wydanie poranne)