Lotniska polowe w  Jasieniu, Okocimiu i Biadolinach działały od końca grudnia 1914 r. do maja 1915 r.

opracował dr Jarosław Rubacha

 

Fragment oryginalnej mapy sztabowej austro-węgierskiego Sztabu Generalnego z zaznaczoną lokalizacją lotnisk.

 

Mapa ta, a własciwie komplet map w skali 1:200 000, przygotowywany był przez wiele lat, a wydany ostatecznie

w 1910 roku, obejmuje znaczna część Europy. Ciekawe jest także, że w oparciu o tę właśnie mapę wyznaczano

m. in. linie graniczne w wielu traktatach i układach. Patrz także poniżej na sytuacyjny plan lotnisk.


Lotnisko w JASIENIU


Lotnisko w OKOCIMIU

styczeń, 2005