Publikacja zostala pobrana ze strony Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej