Odsłonięto tablicę upamiętniającą brzeskich Żydów
 zamordowanych przez Niemców
 w czasie II wojny światowej.


Uroczystość odbyła się w dniu 26 kwietnia b.r. Fundatorem tablicy, wmurowanej w ścianę budynku Biblioteki Powiatowej, w którym w latach istnienia getta znajdowała się synagoga, jest Cech Rzemieślników, Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku, a jej wykonawcą firma "Wojnicki i Syn". W uroczystościach wzieli udział przedstawiciele gmin żydowskich i parafii św. Jakuba, rzemieślnicy brzescy, posłowie ziemii tarnowskiej (E. Czesak, J.Musiał i W. Woda), Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka, wicestarosta Stanisław Pacura oraz przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Sławomir Pater, radni miejscy i powiatowi oraz mieszkańcy Brzeska i okolic. Wśród zaproszonych gości była także mieszkanka brzeska Helena Skrobotowicz-Łoza, odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, za uratowanie w czasie wojny dziecka żydowskiego.
Społeczność żydowską reprezentowali między innymi: rabin Eliezer Gurary z Izraela i Tadeusz Jakubowicz - Przewodniczący Gimny Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Po odsłonięciu tablicy modlitwę ekumeniczną odmówil ksiądz dziekan Józef Drabik i rabin Eliezer Gurary.
Jak informują internauci, uroczystość była skromna, ale podniosła, dobrze zorganizowana i równie dobrze, sprawnie prowadzona przez Krzysztofa Bigaja. Tablica była montowana dopiero w dniu uroczystości, gdyż bano się, że przez noc ktoś ją może zdewastować, bo były sygnały, iż nie wszystkim podoba się takie uhonorowanie brzeskich Żydów.
 
Zbigniew Stós
26 kwiecień, 2009
 
Arykuły związane:
 
Od polemiki do wspólnego apelu
ks. Michał Kotra i Jerzy Mazur apelują do Władz Miasta Brzeska, do Władz Gminy Żydowskiej w Krakowie, do obecnych Miieszkańców Brzeska i do potomków brzeskich Żydów o wspólnią realizację projektu "Tablice Pamięci", poświęconego Polakom i Żydom poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. -->>
 
Jerzy Mazur, "Żydzi a sprawa brzeska -ad vocem artykułu ks. Michała Kotry" (08.12.2008)
ks. Michał Kotra "Tablice niepamięci”... a może „Tablice Przymierza?” (06.12.2008)"
Zbigniew Stós "Kontrowersyjna tablica(e) ku czci pomordowanych mieszkańców Ziemi brzeskiej" (23.11.2008)
Ireneusz Dańko, GW. "Tablice niepamięci o Żydach" (21.11.2008)