Józef Kuchta - kowal, ślusarz i mechanik samochodowy

Józef Kuchta to znany obywatel Miasta Brzeska. W latach 1914 - do II wojny światowej, był aktywnym członkiem Cechu w Brzesku, zasiadał w jego władzach i komisjach egzaminacyjnych przyznających tytuły czeladnicze rzemieślnikom brzeskim.

Był członkiem Zarządu Obrony Narodowej w Brzesku i wraz z innymi (Missona, Fortuna, Bryja, Bobrowiski, Bukowski, dr Cyga, Marzec, ks. Mazur, dr Spiss, ks. dr Czuj) tworzył w lipcu 1920 r, Tymczasowy Komitet Obrony Narodowej w Brzesku. ("Kroniki Miasta Brzeska" Jana Burlikowskiego,t.II)

Zakład ślusarski, a póżniej Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Józefa Kuchty, znajdował się w Brzesku przy ul. Głowackiego 46 w Brzesku. Budynek istnieje do dzisiaj (patrz zdjęcie poniżej).

Podczas zaborów w budynku tym znajdowały sie koszary jednostki wojska austriackiego. (Jan Burlikowski, "Kroniki Miasta Brzeska", IV, str 26)

 

Zamieszczone poniżej zdjęcia i list z ich opisem należą do Marka Sukiennika, który od lat kolekcjonuje pamiątki związane z Brzeskiem.

Zgodnie z listem, napisanym w latach 1970-1980, dwa zdjęcia zrobione zostały w sierpniu 1945 roku w Brzesku. Przedstawiają one Józefa Kuchtę i jego trzech pracowników: Stanisława Marchwicę, Józefa Obrączkę i Józefa Najchofera. Nie wiadomo czy mechanicy Ci byli mieszkańcami Brzeska lub okolicznych miejscowości.

Wg. listu Józef Kuchta "został zamordowany przez niezindyfikowaną grupę żołnierzy za działalność społeczną" a jego pracownicy przenieśli sie do pracy do PKS w Tarnowie, skąd pochodzą pozostałe dwa zdjęcia.

Podpis na zdjęciu:

"sam cięż Berkiet albo berliet CBA"sierpień 1945

Pracownicy Zakładu Ślusarsko-Mechanicznego Józefa Kuchty w samochodzie "Fiat" sierpień - 1945 r

Podpis na zdjęciu: "Stanisław Marchwica i Józef Obrączka,

stacja obsługi PKS Tarnów 1960, podczas naprawy motoc. Jawa 350sv 1934"

"Józef Najchofer na tle samochodu Tatra"

Oryginał listu

Opracował: Zbigniew Stós

10 marzec, 2008