Szkoła w Okocimiu

Początki szkolnictwa w tej miejscowości wiążą się z prywatną inicjatywą zasłużonego obywatela, Mateusza Nowaka, który sprowadził do wsi nauczyciela Gabriela Sikorskiego z Czchowa, aby uczył jego dzieci. Inni obywatele poszli w jego ślady i oddali swe dzieci do domu Nowaka na naukę i tak powstała pierwsza prywatna szkoła.

W początkach lat 60 XIX w. właściciel dóbr okocimskich Jan I Goetz przekazał gminie parcelę z budynkiem, pod warunkiem, że będzie on użyty na szkołę. Dzięki niemu w Okocimiu powstała tzw. szkoła trywialna.

W 1870 r. została rozbudowana, a w 1871 r. przeszła pod zarząd Rady Szkolnej Krajowej, otrzymując nazwę szkoły ludowej. Nadal nauczał w niej Gabriel Sikorski. Pięć lat później zatrudniono dwóch nauczycieli i zamieniono szkołę na dwuklasową. Z każdym rokiem przybywało dzieci i tak po jakimś czasie nauka odbywała się w wynajętych na wsi izbach.

W roku 1895 kolejny właściciel browary Jan II Goetz, wybudował budynek murowany jednopiętrowy budynek szkolny, by w ten sposób uczcić 50 lecie powstania browaru. Projekt został opracowany przez słynnego architekta Teodora Talowskiego, który otrzymał we Wiedniu złoty medal na wystawie budownictwa.

W 1913 r. Rada Szkolna Krajowa przekształciła placówkę w szkołę czteroklasową, a w 1924 r. przez kuratorium został zmieniona na siedmioklasową.

Dziesięć lat później Rada Szkoły nadała szkole imię niedawno zmarłego Jana II Geotza - Okocimskiego.

Dwa lata później podjęto decyzję o budowie piętra. Oddanie nadbudówki i sztandaru było wielkim świętem.

W czasie II wojny światowej placówka była siedzibą sztabu gminnego Batalionów Chłopskich i Armii krajowej, później szkołę zajmowały wojska niemieckie, które zniszczyły wnętrze i wyposażenie. Zaznaczyć należy, że nauka w czasie wojny odbywała się w wynajętych salach.

W latach powojennych odremontowano budynek. W 1956 r. nadano szkole imię Adama Mickiewicza. W 1970 r. wykonano kolejne remonty.

W roku 1995 w setną rocznicę istnienia budynku szkolnego, przywrócono szkole imię jej fundamentora Jan Goetza.

Nadesłał: Janusz Pajor

Piśmiennictwo:

  • Historyczno – artystyczny przewodnik po Brzesku i okolicy autor Dr Andrzej B. Krupiński