"176 kobiet Barona Antoniego Goetza Okocimskiego"

Niepublikowane dotychczas zdjęcie Barona Antoniego Goetz Okocimskiego w otoczeniu kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), zostało zrobione przez p. Srokową w dniu 1.6.1939 roku w Okocimiu (koło "Pawilonu" -?).
W tym dniu odywał się w Okocimiu Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. 

Zdjęcie jest na tyle dobrej rozdzielczości, że po powiększeniu dobrze widoczne są twarze wszystkich sfotografowanych osób.

Baron Antoni Goetz Okocimski (centralna postać w pierwszym rzędzie)

 wraz z małżonką Zofią z domu domu Chrząszcz (w jasnym kapeluszu)

i swoją siostrą Zofią Albiną (w ciemnym kapeluszu) w otoczeniu kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich.

(z arch. Kariny Gaweł)

 

Zofia Albina Eugenia bar. Goetz Okocimska, urodzona 18 lipca 1890 r. w Okocimiu, córka Jana Albina Goetz Okocimskiego oraz Zofii Jadwigi hr. Sumińskiej, siostra Antoniego Jana bar. Goetz Okocimskiego.

Działaczka społeczna, działaczka Akcji Katolickiej, publicystka katolicka, wydawca i redaktorka "Wiadomości Katolickich" (1923-1935), właścicielka drukarni w Krakowie, autorka, tłumaczka, właścicielka dóbr. Odznaczona orderem papieskim "Pro Ecclesia et Pontifice", doktor filozofii ścisłej UJ (1932), społecznie udzielała się w organizacjach katolickich przed II wojną światową. Prezeska w latach 1935-1939 Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Archidiecezji Krakowskiej, prezes Sodalicji Pań Wiejskich Ziemi Krakowskiej od 22 lipca 1927 r. (do 1939 r. [2])  W latach 1930 - 1939 była kierowniczką sekretariatu Ogólnokrajowego Związku Sodalicji Pań Wiejskich, zorganizowała i przyjęła u siebie w Krakowie w r. 1931 VIII Ogólnopolski Zjazd Związkowy.  [1]

W 1935 r. została wybrana prezeską na archidiecezję krakowską Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, także tę funkcję sprawując do 1939 r. 
W listopadzie 1937 r. została wybrana jednogłośnie w Poznaniu na Pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Związkowych Solidacji Pań Wiejskich prezydentką całego związku. [2]

[1] Jan Burlikowski, „Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944”, T5. Str. 151, Brzesko 2005
[2] Jan Marian Włodek „Goetz-Okocimscy. Kronika Rodzinna 1590-2000, str. 82, Kraków 2001

Poza zdjęciem zbiorowym Goetzowie robili sobie zdjęcia także z poszczególnymi kołami:

 


Koło Gospodyń Wiejskich z Okocima

Pierwsza z lewej siedzi Jadwiga Woźniak, której prawnuk Łukasz Szydłowski, przesłał mi to zdjęcie.

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Maszkienic

Źródło: CATL - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Brzesko

 

Zbigniew Stós

9 sierpnia 2011 r.

aktualizacja: 6 kwietnia 2012 r.

(*) Podając liczbę 176 kobiet i jednego "rodzynka męskiego" nie liczyłem osób siedzących w pierwszym rzędzie.