140 lat powiatu brzeskiego

W dniu 21 września, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja naukowa z okazji 140-lecia powiatu brzeskiego.

Z tej okazji, referat nt. historii powiatu brzeskiego, jego ewolucji administracyjnej i samorządowej wygłosił dr Roman Sady. Licznie zgromadzeni słuchacze i zaproszeni goście, mogli także zapoznać się z dorobkiem kulturalnym i artystycznym powiatu brzeskiego, który zaprezentował mgr Jerzy Wyczesany, brzeski historyk. Z kolei powiatowy geodeta - dr inż. Andrzej Surówka – przygotował prezentację multimedialną, poświęconą historii katastru gruntowego w powiecie brzeskim na przestrzeni minionych 140-tu lat.

Warto tutaj wspomnieć, że Pan dr Roman Sady jest w trakcie pisania monografii powiatu brzeskiego, która niebawem ukaże się drukiem. Na zakończenie konferencji odbyła się prezentacja poszczególnych siedmiu gmin, wchodzących administracyjnie w skład powiatu. Obecnie powiat brzeski zamieszkuje ponad 90 tys. ludności. Granice powiatu obejmują obszar 590 km kwadratowych.

Z okazji jubileuszu Starostwo Powiatowe w Brzesku - wspólnie z wszystkimi gminami - przygotowało folder powiatu brzeskiego, promujący największe atrakcje Ziemi Brzeskiej. Wydano też w wersji elektronicznej Powiatowe Kroniki Jana Burlikowskiego. Było to możliwe dzięki mgr inż. Jerzemu Ożegalskiemu, prezesowi firmy ZETO, który umożliwił realizację tego przedsięwzięcia oraz burmistrzowi Brzeska, który wyraził zgodę na udostępnienie materiałów (*).

Marek Białka

Od autora portalu: Na płytce dołączono także fragment wydanego 100 lat temu, a opartego o wyniki spisu powszechnego z 31 grudnia 1900 r., "Leksykonu gmin w państwie austriackim (Królestwa i kraje reprezentowane w Radzie Panstwa)" odnoszący się do Gmin ówczesnego Powiatu Brzeskiego. zobacz -->>

Jak każda konfederacja, Austro-Węgry w stosunkach zewnętrznych były jednym państwem, natomiast wewnętrznie stanowiły dwa państwa: austriackie (Królestwa i kraje reprezentowane w Radzie Państwa) i węgierskie (Kraje Korony Świętego Stefana). Oba państwa były połączone unią personalną pod berłem cesarskiej dynastii Habsburgów, a także unią wojskową, monetarną i celną. Posiadały natomiast oddzielne parlamenty, sądownictwo, rządy i ustroje prawne.