I  ZJAZD Rodziny  HABRYŁÓW I KOZÓW

14 – 15 sierpnia 2007   Brzesko

 W dniach 14-15 sierpnia 2007 odbył się w Brzesku I-szy Zjazd rodziny Habryłów i Kozów.

Zjechało się około 130 uczestników z całej Polski, Gdyni, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Tarnowa, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Borzęcina  i oczywiście Brzeska. Byli wśród nich , inżynierowie, nauczyciele, profesorowie, studenci, biznesmeni, marynarze,  urzędnicy i  przedstawiciele  różnych  zawodów i specjalności, najmłodsi co mieli 3 lata i najstarsi już dobrze po osiemdziesiątce – wszyscy stanowili jedną wielką Rodzinę.

      DOM i RODZINA  NAJWAŻNIEJSZĄ WARTOŚCIĄ, to  hasło, które było myślą przewodnią spotkania, a które w życiu dla wielu z uczestników jest bliskie. O tym w swoim słowie na powitanie podkreśliła główna organizatorka Zjazdu Cecylia Jabłońska. To dzięki niej i jej najbliższych - siostrom Krystynie, Barbarze, Annie i Sławomirze Serwin, mężowi Zenonowi Jabłońskiemu oraz młodzieży Ani Jabłońskiej i Karolowi Serwin, Gabrysi i Karolinie Hajdugównym, oraz Kasi i Romanie Boguckim można było zrealizować to wielkie i wspaniałe przedsięwzięcie.

Udało się przygotować bogatą wystawę zdjęć rodzinnych - 700 zdjęć dokumentujących historię obu rodzin, przypominających przodków i prezentujących żyjących obecnych i nieobecnych na zjeździe. Potężne drzewa genealogiczne przedstawiały korzenie i wszystkie gałęzie. Każdy na drzewie znalazł swoją gałązkę. Wystawa zdjęć jak i drzewa genealogiczne przez cały zjazd wzbudzały wielkie emocje u wszystkich uczestników młodych i starszych.

O wartościach  Rodziny, miejscu w niej Boga i Kościoła mówił w swojej homilii „rodzinny ksiądz” Marek Matera, który wraz z proboszczami wszystkich parafii z Brzeska, a to ksiedzem dziekanem Józefem Drabikiem – kościół św. Jakuba i Matki Kościołów, księdzem Józefem Mularzem – kościół Miłosierdzia Bożego, oraz księdzem Stanisławem Markiem - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich zmarłych i żyjących członków rodziny Habryłów i Kozów.

 Ks. Marek Matera jest proboszczem w Wiśniowej k/ Ropczyc.

Kościółek na Słotwinie jest bliski rodzinie Habryłów i Kozów. Należy tu wspomnieć że Karol Habryło wraz ze swoją żoną Stefanią z domu Koza-dziadkowie głównych organizatorek zjazdu –byli pierwszymi inicjatorami i współfundatorami  budowy pierwszego kościółka na Słotwinie, a wielu, bardzo wielu innych przodków obu rodzin modliło się tu przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz pracowało na chwalę Bożą.

Dzisiaj kościółek wygląda inaczej niż ten pierwotny, jest rozbudowany, coraz bardziej pięknieje dzięki ofiarności wielu ludzi, dlatego też uczestnicy Zjazdu uznali, że również im godzi się dołożyć cegiełkę, która będzie również votum wdzięczności za wszelkie dobro, które od Boga i za pośrednictwem Matki Bożej otrzymali.

Wydaje się, że witraż, który pozostanie w kościółku na Słotwinie będzie godzien tej pamięci.

W tym miejscu uczestnicy Zjazdu serdecznie dziękują wszystkim kapłanom za uczestniczenie w liturgii jak również spotkaniu z rodziną. 

Na Zjeździe był czas na wszystko - na modlitwę i zadumę nad grobami przodków, spotkanie, rozmowy, wspomnienia,  nowe poznania i na wspólną wspaniałą zabawę.                             

Co pozostanie u uczestników? – przekonanie, że wywodzą się ze starych rodzin, które godnie wpisały się w historię Brzeska i jego okolic, a to zobowiązuje.

Były to niezapomniane, wspaniałe chwile, które jeszcze raz dowiodły, że przewodnie hasło Zjazdu DOM i RODZINA są wartościami nieprzemijającymi.

 Miejscem Zjazdu było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – tu czuli się wszyscy jak w rodzinnym domu.

Rodzina Habryłów- swoje udokumentowane początki sięga roku 1727, kiedy na Słotwinie nr. domu 9 (dzisiaj jest to ul. Na Górkach w górnej swojej części) urodził się Wojciech Habryło protoplasta od którego udało się rozpocząć drzewo genealogiczne.

Imć Wojciech miał 4 żony. Z jego drugiego małżeństwa urodził się w roku 1772 Bartłomiej, który z kolei żeniąc się z Magdaleną z domu Hamielec spłodził 5 dzieci (z drugą żoną Bartłomiej miał jeszcze 3 dzieci).

Piątym dzieckiem Bartłomieja był Błażej, który urodził się 17 stycznia 1805 r.

Błażej ożenił się z Marianną z d. Hujor i razem mieli ośmioro dzieci.

Drugim dzieckiem ich związku był Maciej /senior/, który urodził się 3 stycznia 1831 r. Maciej miał dwie żony – pierwsza Katarzyna z d. Grzyb z którą miał 11 dzieci, druga Katarzyna z d. Marmol z którą miał jeszcze 1 dziecko Stanisława urodzonego w 1881r.

Z pierwszego małżeństwa trzecim dzieckiem był Maciej (junior)  urodzony 20.01.1859r., zaś następnym czwartym  Wojciech urodzony 04.04.1861r. 

Potomkowie Macieja, Wojciecha i Stanisława spotkali się na Zjeździe.

Wszyscy wymienieni przodkowie rodu Habryłów i jeszcze jedno pokolenie – ich dzieci urodziły się na Słotwinie. 

Rodzina Kozów - wywodzi się z Borzęcina – nr. domu 529, tam w roku 1768 urodził się Jakub Koza, ktory ożenil się z Marią z d. Maj.  W roku 1799 rodzi się pierwsze dziecko syn, któremu dano na imię Stanisław. Stanislaw ożenił się z Katarzyną Srakulą. Ich drugim dzieckiem urodzonym w 1841 r. był Paweł, który ożenił się z Agnieszką Płachno. Ich z kolei trzecim dzieckiem był Jan.

Jan ożenił się z Marią Obłąk, mieli wspólnie dziesięcioro dzieci.

Ich potomkowie spotkali się na Zjeżdzie.

Z tą rodziną związani byli – ksiądz biskup warmiński Jan Obłąk oraz jego brat  jezuita misjonarz w Japonii Tadeusz Obłąk, oraz ks. Ignacy Kozowski  o którym tak ciepło w swojej książce „ A jednak tak było” wspomina autor Władysław Myśliński „Młot” (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1978)

 Cecylia Jabłońska

 córka Juliana Serwin i Janiny z domu Habryło

 wnuczka Karola Habryło i Stefanii z domu Koza po kądzieli

 wnuczka Jakuba Serwin i Anny z  domu  Habrylo

 

Brzesko

wrzesień, 2007