Rodzina Wańków i Strańskich

 

Fryderyk Waniek, piekarz, rajca Miasta Brzeska ur. 15.03.1840, zm. 23.07.1904 roku.

Żona jego Julia Waniek z domu Kowalska, urodziła się w roku 1848 i  zmarła 31.05.1936 roku. Jako ciekawostkę można tu podać, że osoba zgłaszająca zgon, przez pomyłkę podała jej panieńskie nazwisko jako Chrzanowska i tak też zostało wydrukowane na klepsydrze. (->>) Błąd ten skorygowano dopiero po ok. dwóch latach po jej śmierci. Ze związku tego urodził się 1882 roku syn Tadeusz ur. 1882 r., który zmarł w roku 1947. A oto kolejny dowód na to, że Tadeusz nie umarł w czasie pożaru w Brzesku (tak jak to zapisał Jan Burlikowski w "Kronikach Miasta Brzeska" powołując sie na relację spisaną przez mgr Karola Bernackiego -->>. Jest to kopia dokumentu dotycząca Tadeusza Wańka o uznaniu Go sądownie o prawnej pełnoletności. (-->>)

z arch. rodz. Tuszyńskich

Tadeusz Waniek - syn Fryderyka Wanieka (1882-1947)

(fot. z arch. rodzinyTuszyńskich)

Na cmentarzu w Brzesku jest grobowiec rodziny Wańków i tam na tablicy figuruje data zgonu Fryderyka na 1905 rok." (W świetle dostępnych dokumentów, data ta została tam umieszczona przez pomyłkę fundatora nagrobka - przypis Zb.S.) Oprócz Fryderyka pochowana jest tam jego żona Julia, zm. w 1936 r. oraz ich syn Tadeusz zm. w roku 1947.

***
fot. P.Tuszyński

Do dziś żyją potomkowie Józefa Strańskiego męża Stanisławy Ludwiki (1874-1895 ), czwartej córki Stanisławy Waniek.

Ślub Stanisławy Waniek z Józefem Strańskim (17.08.1895 r.)

(fot. z arch. rodzinyTuszyńskich)

Józef Strański, syn Józefa i Anny z  domu Knobloch, wg. aktu ślubu, był gajowym (leśniczym) i urodził się w Oberlimbach (obecnie Grad w Słowenii).

Józef Strański i jego pies Neger (w tle leśniczówka)

Brustury 1905 r.

(obecnie Ukraina niedaleko Stanisławowa

 (Iwano-Frankowsk)

Widok z leśniczówki na na Brustury - 1905 r.

(fot. z arch. rodzinyTuszyńskich)

 Z małżeństwa Józefa Strańskiego i Stanisławy z d. Waniek urodziły się cztery córki: Anna, Otylia, Maria i Helena  oraz syn Józef (zmarł w wieku 8 miesięcy).

Cztery siostry Strańskie.

 Patrząc od prawej, Anna Strańska p.v Sochańska s.v Tuszyńska, Maria Koszucka, Otylia Bem, Helena Żmuda.

(fot. z arch. Marcina Prusaka)

Anna - żona Mieczysława Sochańskiego i Władysława Tuszyńskiego.

Wadysław Tuszyski, drugi mąż Anny

Władysław i Anna

z synem Grzegorzem

Władysław i Anna Tuszyńscy z dziećmi

(pierwsza z prawej - Mieczysława Sochańksa, córka Anny z pierwszego małżeństwa)

(fot. z arch. rodzinyTuszyńskich)

Maria  -wyszła za mąż za Czesława Koszuckiego właściciela ziemskiego początkowo w Dobrczu następnie w Gruczno k. (Bydgoszczy).

Helena  -wyszła za mąż za Franciszka Żmudę finansistę z Tarnowa. Jako ciekawotkę podaję, że śp. Helena Żmuda z d. Strańska jest prababcią znanego dziennikarza telewizji Grzegorza Miecugowa i teściową znanego literata krakowskiego śp. Bruno Miecugowa (zm. w lipcu 2009 w Krakowie)

Otylia - wyszła za Stanisława Bema - wnuka gen. Józefa Bema.

Rodziny pozostałych dzieci powymierały. Nie ma o nich zbyt wielu informacji. Wyjątkiem jest tu syn trzeciej córki Fryderyka, Bronisławy Anieli z d. Waniek (1872-1879) i Stefana - Michał Włodzimierz Nodzeński, który był piłsudczykiem i zginął w Katyniu.

Michał Włodzimierz Nodzeński ur. 29.11.1896 roku w Brzesku, żołnierz I Kadrowej, ps. Jastrzębiec, Nowina; po zdobyciu Kielc, skierowany do szkoły piechoty, ranny pod Gołkowem 15.11.1914, po wyleczeniu służył w 13 baonie strzelców armii austriackiej; ciężko ranny w Vi.1915, po długotrwałym leczeniu uznany za niezdolnego do służby frontowej; po Xi 1918 w administracji wojskowej do IX 1939; kpt; więzień sowiecki w Kozielsku, został zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu; żonaty z Anielą Małgorzatą z Tomaszkiewiczów.

źródło: "Grażyna Witek, Przemysław Jerzy Witek "Jeszcze raz o Pierwszej Kompanii Kadrowej" OLEANDRY, Biuletyn Związku Piułsudczyków Oddział Świętokrzyski w Kielcach, nr 12, 2004 r.

Na podstawie materiałów przesłanych przez Marcina i Wincentego Prusaka, wnuków Mieczysława Sochańskiego i Anny Strańskiej oraz Grzegorza Tuszyńskiego -  syna Anny Strańskiej i Władysława Tuszyńskiego, opracował.

 

Zbigniew Stós

7 Listopad 2009 r


Historia rodziny Strańskich powiązana jest z historią rodziny Sochańskich -->>