Łoza Emil, urodził się 13 maja 1912 roku w miejscowości Płaza koło Chrzanowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Brzesku. W 1931 roku ukończył Państwowe Gimnazjum w Brzesku i zdał egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 1 marca 1939 roku otrzymał dyplom lekarza medycyny. W czasie studiów osobiście poznał franciszkanina - ojca Maksymiliana Marię Kolbego - obecnie wyniesionego na ołtarze do godności świętych. Tam wspólnie redagowali – ukazującą się do dnia dzisiejszego gazetę pt. Rycerz Niepokalanej”. Emil zajmował się działem medycznym. W czasie wojny Emil był lekarzem wojskowym. Pełnił wiele funkcji, m.in. był kierownikiem szpitala i ordynatorem Domu Ozdrowieńców w Warszawie. Zorganizował punkt sanitarny przy ul. Krasickiego - a po jego zbombardowaniu - uruchomił szpitalik przy ul. Pilickiej w Warszawie. Przebywał także w obozie w Pruszkowie. Po zwolnieniu z obozu, doktor Łoza powrócił w rodzinne strony i podjął się pełnienia posługi medycznej w Uszwi - oddalonej o 7 km od Brzeska - notabene mojej rodzinnej miejscowości.


Po zakończeniu wojny, Emil ŁOZA rozpoczął karierę naukową na Uniwersytecie Łódzkim, w katedrze prof. Stanisława Kapuścińskiego, jako asystent w Klinice Dermatologicznej. Prowadził badania w zakresie biochemii skóry. Po zrobieniu specjalizacji z dermatologii, przeniósł się do Zakładu Chemii Fizjologicznej. W 1951 roku obronił doktorat w Akademii Medycznej w Łodzi, a już w roku 1953, rozpoczął przewód habilitacyjny z dziedziny nukleoproteidów łusek łuszczycy. W rezultacie Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki dała mu nominację na docenta.


Z dniem 1 stycznia 1968 roku objął funkcję kierownika Zakładu Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku otrzymał także tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Lekarskiego w Kongo (Afryka). Emil Łoza kontynuował także naukę na zagranicznych uczelniach. Studiował m.in. w Instytucie Pasteur’a w Paryżu, Instytucie Biochemii i Genetyki w miejscowości Gif sur Yvette pod Paryżem, a także w Instytucie Nobla w Sztokholmie. W 1975 roku otrzymał tytuł nadzwyczajnego nauk przyrodniczych, nadawany w wówczas przez Radę Państwa. Ostatnie 12 lat swojego życia spędził w Brzesku.


Za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt działalności, otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Maltański, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych. Emil ŁOZA zmarł 3 marca 1998 roku. Miał 86 lat. Jest pochowany w rodzinny grobowcu na cmentarzu komunalnym w Brzesku.

 

Emil Łoza był jednym z sześciu dzieci Stefanii i Bazylego Łozów, więcej »


Marek Białka

styczeń 2007r.