Wystawa polonijnych artystów

 Chicago, lipiec - listopad, 1966

Roman Loza w towarzystwie artystów i sponsorów wystawy

Wystawa obrazów i rysunków Roman Lozy

z lat 1941- 1961

7 Styczeñ - 4 Luty, 1967

Chicago

     

     

 

Nekrologi w prasie amerykañskiej i polonijnej po œmierci artysty