Order dla o. Jana Smalucha

 

Polski Misjonarz – pochodzący w Uszwi – od blisko 30-tu lat pracujący na misjach w Kongo, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie dla o. Jana Smalucha, przyznał prezydent RP Lech Kaczyński, jako dowód uznania za jego długoletnią posługę misyjną w Demokratycznej Republice Konga. Uroczystość odbyła się w polskiej ambasadzie w Kinszasie. W imieniu prezydenta RP, order wręczył pan Bogusław Nowakowski - polski ambasador w Kongo.

 

 

o. Jan Smaluch urodził się w Uszwi. W 1970 roku, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polanicy Zdroju, gdzie trzy lata później złożył pierwsze śluby zakonne. Wyższe Studia Teologiczne ukończył u OO. Franciszkanów w Kłodzku. W 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W dniu 28 września 1979 r. odleciał do Zairu (obecnie Kongo), gdzie rozpoczął pracę misyjną. Po miesiącu pobytu w dzielnicy Kinszasy - stolicy Zairu został skierowany do buszu na misję w Dekese. Następnie wrócił do stolicy i objął stanowisko proboszcza w parafii św. Teresy w Ndili. W 1986 r. rozpoczął pracę w parafii św. Atanazego na Mokali, gdzie wybudował kościół, szkolę podstawową oraz grotę Matki Bożej.

W 1991 r. odbył roczną formację w Instytucie Katolickim w Paryżu. Następnie wrócił do Zairu, aby w sąsiedniej parafii dokończyć budowę kościoła św. Fryderyka. W 1996 r. powrócił jako proboszcz do parafii św. Atanazego na Mokali, gdzie wybudował budynek nowicjatu. Przez następne lata pracował w trudnym okresie wojny domowej, która doszczętnie zniszczyła kraj i doprowadziła do zmiany nazwy państwa. Nie był to już Zair, lecz Demokratyczna Republika Konga.

W 1999 r. w czerwcu przyjechał do Polski, aby po 20 latach pobytu w Afryce poprawić stan swojego zdrowia. Został skierowany do pracy w diecezji Drohiczyńskiej w Mielniku n/ Bugiem.

W sierpniu 2003 r. ponownie wrócił do Kinszasy. Obecnie pracuje w parafii św. Franciszka Ksawerego w Masina, gdzie pełni funkcję proboszcza, prowadząc działalność o charakterze pastoralnym, edukacyjnym i socjalnym. W 2001 roku, o. Jan Smaluch obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

 

Marek Białka

7 maj, 2008