Klaudia Cymanow-Sosin, doktor nauk humanistycznych, ur. w Brzesku. Do szkoły podstawowej chodziła w Dębnie. Absolwentka LO im. M. Kopernika w Brzesku (w 1996 r).  Doktorat w z zakresie teorii komunikacji (Uniwersytet Pedagogiczny, 2007, praca nt. "Funkcje metafory we współczesnym przekazie reklamowym"), doktorancki staż akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym, absolwentka filologii polskiej (1996-2001), dziennikarstwa (studia fakultatywne 1998-2000) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Europeistyki (studia podyplomowe 2001-2004) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, stypendystka Fundacji im. Stanisława Pigonia oraz Fundacji im Zofii i Władysława Pokusów. Od marca 2009 do marca 2011 prezes Wydawnictwa Edukacyjnego - oficyny specjalizującej się w zakresie podręczników oraz pomocy dla nauczycieli, lekarzy i logopedów.

 

Pod koniec października 2010 r. wydała książkę pt. "Metafory we współczesnej reklamie"

 

Doświadczenie zawodowe w mediach: Wiadomości Dzielnicy XI – redaktor naczelna (2004 – 2006), TVP Oddział w Krakowie – realizacją dokumentów filmowych, mi.in. "... bo nie jesteś ostateczna", prowadzenie biura organizacyjnego Festiwalu „At Home” (2001), Radio Plus – prowadzenie cotygodniowej audycji dla młodzieży (1997 – 2000), Radio Kraków – słuchowiska i reportaże (1999), Gazeta Wyborcza – praktyka dziennikarska w dziale miejskim (1999), Współpraca: „Dziennik Polski”, „Konspekt”, „Suplement”, „Zdanie”, "Gazeta Krakowska" - publikacje nt. Brzeska i okolic. Przeprowadzone wywiady, m. in. z Jerzym Giedroyciem, Ryszardem Kapuścińskim, cykl rozmów z rektorami krakowskich szkół wyższych.

Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży „Strim”, uczestniczy w programie „Młodzież dla Europy”.

Zainteresowania: teoria i praktyka reklamy, komunikacja interpersonalna, nowe media, śpiew czterogłosowy, design.

Prywatnie: żona Piotra (nauczyciel akademicki), mama Jakuba i Kingi.