Publikacje Lucjana Kołodziejskiego

Artykuły prasowe  

Kurier Borzęcki: publikuję w każdym w każdym numerze. W 2012 r. są to m. in.: Z historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Górnym, nr 1/2012, s. 40-42; Grzybobranie według Pawła Staśki, nr 2/2012, s. 70-71; Grajcar z Warysia, nr 3/2012, s. 56.

 

Radło: m.in.: Pierwszy związek małżeński odnotowano w 1749, nr 2/2011, s. 56-57; Ewakuowani w 1914 z Biskupic,

 

Radłowa, Woli …, nr 3/2011, s. 40-42, ; Radłowscy notariusze 1963-1949, nr 4/2011, s. 52-53; Cała wioska była w ogniu, nr 5/2011, s.43; Cyganie … i  występek zaraz bydlnej, nr 1/2102 , s.48 – 49; Sprawca wielu nieszczęść, nr 2/2012, s.37.

 

Pogórze Powiśle: Listy z Chicago do Borzęcina  1913-1919, sierpień 2000 r. s. 34-35; Dożynkowe reminiscencje, wrzesień- listopad 2000 r., s. 18-19.

 

W Zakolu Raby i Wisły: Związki małżeńskie w XVIII wieku , nr 1/2012 r., s. 32-33.

 

Rocznik Tarnowski : Bunt borzęcińskich chłopów w latach 1832 -1833, nr 16/2011 r., s. 35-37.

 

Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie, Szkoła Ludowa Męska w Borzęcinie w Latach Wielkiej Wojny, nr 10/11, s. 172-189.

 

Gość Niedzielny: Pamięci księdza Stefana Motyki, nr 12/1998 r. ; Listy do żołnierza-parafianina, nr 17/1999 r.

 

Wychowawca: Konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego w klasie IV szkoły podstawowej (lekcja dla chłopców).

 

Temat: Tajemnica chłopca – zmiany wieku dojrzewania nr. 2/1998 r. s. 27.

 

Inne

 

Zarys dziejów szkoły i oświaty w Borzęcinie (współautor). Borzęcin 2009.

 

Borzęcin dawniej,  fotografie z lat 1898 – 1978, Borzęcin 2012.

 

Gmina Borzęcin w obrazach (współautor). GBP w Borzęcinie 2012.

 

Zarys dziejów szkoły i oświaty w Borzęcinie (współautor). Borzęcin 2009.

 

Współredaktor z dr. J. Hamplem powstającej monografii Borzęcina i autor artykułów:  „Żydowska społeczność Borzęcina 1817-1942” oraz „Mieszkańcy wsi Borzęcin w świetle parafialnych ksiąg metrykalnych z lat 1784-1918”.

 

15 lutego 2013 r.

www.brzesko.ws