Poranek Wielkanocny w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.

W dniu 12 kwietnia 2006 roku na "Poranku wielkanocnym", który od kilku lat organizowany jest w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną w Auli Chrystusa Króla spotkała się młodzież i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku. Treści porankowe scenariusza wprowadziły wszystkich zebranych w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Ozdobą poranka były jak zwykle występy chóru szkolnego.

 

Podczas tego spotkania zostały wręczone nagrody w konkursach organizowanych na terenie szkoły: W Konkursie na kartkę świąteczną w języku niemieckim zorganizowanym  przez nauczycieli germanistów zwyciężyli Joanna Szyszka, Beta Klecka oraz Magdalena Białka. Fundatorami nagród była Rada Rodziców, której przedstawiciele byli obecni na poranku. 

Wręczone zostały również nagrody dla trojga uczniów, kórzy reprezentowali szkołę na Międzypowiatowym konkursie o pielgrzymkach Jana Pawła II. Reprezentacja szkoły w składzie :Barbara Marmol, Miriam Baran oraz Jan Biel zdobyła pierwsze miejsce.

Konkurs pod Patronatem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca oraz Starosty Tarnowskiego i Brzeskiego odbył się 10 kwietnia w Żabnie. Na koniec zostały wręczone nagrody za Akcję pod hasłem „Prawa człowieka – to prawa moje i twoje”. Akcja prowadzona była od stycznia do końca marca 2006r. Jej celem było wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą praw człowieka, (dziecka) oraz sposobami ich obrony. Ponadto uczniowie zapoznawali się z najważniejszymi dokumentami zawierającymi prawa człowieka oraz uczyli się propagować postawy tolerancji, szacunku i solidarności. Przedstawiciele zwycięskich klas otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne na dofinansowanie wycieczek klasowych, które ufundowała Rada Rodziców. Nagrody otrzymały klasy IF, II D oraz III G. Dwie uczennice z klasy II D Małgorzata Mlastek oraz Paulina Ciuruś otrzymały nagrodę specjalną w postaci karnetów wstępu na basen ufundowaną przez Portal www.brzesko.ws.

Franciszek Brzyk