Najważniejsze wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego 2006 zdających w województwach:

lubelskim, małopolskim i podkarpackim

 

 • Procentowy udział uczniów, którzy egzamin ukończyli z wynikiem pozytywnym jest różny w szkołach różnych typów. I tak w liceach ogólnokształcących zdało egzamin z wynikiem pozytywnym 90,5% ogółu, w liceach profilowanych 66,0%, w liceach uzupełniających 32,1% a w technikach 67,7%.

 • Najniższa zdawalność wystąpiła w zakresie takich przedmiotów jak: biologia (78,1%) i historia sztuki (81,7%). Najwyższą zdawalność uzyskali zdający z wiedzy o społeczeństwie (99%), języka francuskiego (98,2%) i języka rosyjskiego (96,2%).

 • Struktura niepowodzeń egzaminacyjnych rozkłada się w OKE Kraków w taki sposób, że: 11,4% (10 180) zdających nie zdało egzaminu jednego egzaminu, 4,1% (3631) dwu egzaminów; 1,7% (1517) trzech; 0,6% (559) czterech i 1,4% (1237) pięciu egzaminów

 • Po uwzględnieniu różnic w liczbie zdających, okazało się, że największą liczbę tych którzy nie zdali egzaminu stanowią abiturienci, którzy zdawali egzamin z języka angielskiego, języka polskiego i biologii

 • Porównując zdawalność poszczególnych przedmiotów w liceach profilowanych i technikach należy stwierdzić, że wyższą zdawalność uzyskali absolwenci liceów profilowanych niż techników w zakresie sześciu przedmiotów takich jak: język angielski, język francuski, chemia, wiedza o społeczeństwie i historia sztuki. Z kolei absolwenci techników uzyskali wyższą zdawalność niż w liceach profilowanych z takich przedmiotów jak: język polski, fizyka i astronomia, biologia, geografia.

 • Analizując zróżnicowanie średnich wyników egzaminów według typów szkół można zauważyć, że średnie wyniki w liceach ogólnokształcących są znacząco wyższe od wyników absolwentów z liceów profilowanych czy techników w zakresie wszystkich przedmiotów. Największe różnice w procentowym wykonaniu testów między absolwentami różnych typów szkół wystąpiły w zakresie fizyki, chemii i matematyki.

   

  Źródło: http://www.oke.krakow.pl

   

  Porownanie zdawalnosci egzaminow maturalnych w LO i LP w latach 2005 i 2006

  Źródło: http://www.oke.krakow.pl