20-lecie dziecięcego zespołu tanecznego SZKRABY

W dniu 21 października 2006 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku, obchodziła jubileusz 20-lecia dziecięcego zespołu tanecznego „SZKRABY”.  Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona przez miejscowego proboszcza - ks. Mariana Zapióra. W części artystycznej mogliśmy usłyszeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu ex absolwentów, nawiązujący w swojej treści do rocznicy pontyfikatu patrona szkoły - Jana Pawła II.

Główną atrakcją imprezy był - niewątpliwie - jubileuszowy występ zespołu „SZKRABY”. Nie mniej jednak, największy aplauz wywołał występ „pionierów” zespołu, czyli ośmiu wspaniałych dziewczyn - wiecznie młodych, które po 20-tu latach wzięły do ręki koła „hoola hoop” i - w rytmie samby - rozbawiły publiczność do „czerwoności”. Samodzielnie przygotowany przez „jubilatki” układ choreograficzny, wprowadził w zdumienie licznie zgromadzoną publiczność - tudzież samą opiekunkę zespołu Panią mgr Marię Obrzut-Bober, dla której była to wielka niespodzianka i zarazem „żywy” prezent od swoich podopiecznych.

Wspaniała publiczność nagrodziła zespół owacyjnym brawem. Należy tutaj podkreślić wspaniały talent organizatorski przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Renaty Krakowskiej oraz Dyrektora Szkoły - Pani mgr Ewy Prus. Uwieńczeniem obchodów jubileuszowych była zabawa taneczna do białego rana, z której dochód został w całości przeznaczony na potrzeby Szkoły.

Zespół SZKRABY powstał w 1986 roku, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnojniku - Pana mgr Stanisława LINCY. Leżące w magazynach szkolnych koła, mające w zamyśle służyć do ćwiczeń WF-u, postanowiła wykorzystać - ówczesna nauczyciel plastyki – Pani Maria Obrzut. Opracowała ona układ choreograficzny do tańca w rytmie muzyki z jednoczesnym wprowadzeniem w ruch kolisty obręczy „hoola hoop”. Początkowo zespół występował w 8-mio osobowym składzie. Na przestrzeni 20-tu lat, zespół sukcesywnie zwiększał swoją obsadę osobową. Obecnie w zespole tańczy 14 dziewczynek i 1 chłopiec. Od początku opiekunem zespołu i choreografem jest Pani mgr Maria Obrzut-BOBER. Nie sposób wymienić wszystkich nagród i wyróżnień, jakie zespół zdobył na przestrzeni 20-tu lat - zapraszam do obejrzenia strony internetowej www.szkraby.com, na której można znaleźć więcej informacji o dorobku artystycznym zespołu SZKRABY.

Oto legendarny skład pionierskiego zespołu SZKRABY po 20 latach:

Stoją od lewej: Zofia Frankowska, Danuta Bugajska-Białka, Agnieszka Frankowska-Migacz, Katarzyna Kopeć-Rzenno, Ewa Migacz, Beata Konstanty-Warchał, Barbara Zając-Pawełek, Maria Bugajska-Gondek. Siedzą od lewej: mgr Maria Obrzut Bober - założyciel, instruktor i choreograf zespołu SZKRABY, mgr Stanisław LINCA - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojniku w latach 1973-1992 

Marek Białka

22 październik, 2006