<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>Medal z bBdami</title> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-827484-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'brzesko.ws']); _gaq.push(['_addIgnoreRef', 'brzesko.ws']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ga); })(); </script> </head> <body> <table border="0" width="800"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><b><font color="#800000" face="Verdana" size="2"> Medal z bBdami</font></b></p> <table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="223"><font face="Verdana" size="2"> <img src="/_brzesko/documents/news/2009/07/medal.jpg" align="left" border="0" height="205" width="217"></font></td> <td rowspan="2"><font face="Verdana" size="2"> Rada miejska w Brzesku z pomp ogBosiBa ustanowienie nowego Medalu na Wstdze za ZasBugi dla Miasta Brzeska. Idea zaszczytna, nominacje jak najbardziej zasBu|one... szkoda tylko, |e BaciDski napis na wspomnianym medalu jest bBdny jzykowo. Osoby odpowiedzialne za promocje miasta nie musz zna Baciny i literatury klasycznej, powinny jednak by tej niewiedzy [wiadome i zapyta ekspertw.</font> <p><font face="Verdana" size="2">Medal jest opatrzony formuB  <b>Sin Sua Premia Laudi</b> MiBo[nicy Wergiliusza szybko skojarz go z wersetem 461 ksigi pierwszej  Eneidy :  <b>Sunt hic etiam sua praemia laudi</b> </font></p> <p><font face="Verdana" size="2">SBowa Eneasza znalazBy zastosowanie w wielu medalach honorujcych wybitne osobisto[ci, w Polsce  <b>Sint Sua Praemia Laudi</b> umieszczone zostaBo na medalach nadawanych przez Polskiego Towarzystwa BadaD Radiacyjnych im. Marii SkBodowskiej-Curie oraz wojewod pomorskiego.</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p align="center"><font face="Verdana" size="1">(fot.dziki uprzejmo[ci bwi.pl)</font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Verdana" size="2">Brzesko na[laduje te przykBady do[ nieudolnie, sBowo BaciDski  Sint niepoprawnie zastpujc przez  Sin w sprzeczno[ci z klasycznym pierwowzorem Wergiliusza. Za[  Premia jest po prostu kardynalnym bBedem w pisowni Baciny klasycznej& </font></p> <p><font face="Verdana" size="2">Zapewne kto[ zbyt dBugo my[laB o premii za wykonan prac i dlatego zniknBa BaciDska  praemia. </font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font color="#008000" face="Verdana" size="2">Jerzy Mazur</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="1">23 lipiec 2009 r. <hr></font> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font face="Verdana" size="2"> Uwagi:</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="2"><font color="#800000">Internauta</font>: Zauwa|yBem kolejny bBd, a mianowicie niezgodny ze wspBczesnymi zasadami zapis daty. Kiedy stosuje si w dacie rzymsk numeracj miesica, nie daje si kropek, ktre nale|y wstawi, je[li zapisujemy dat wyBcznie cyframi arabskimi. A zatem: 30 IV 2009 lub 30.04.2009. (ndwr)</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="1">25 lipiec 2009 r.</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="2"><font color="#800000">Administrator</font>: Moim skromnym zdaniem, powinno si tak|e zastanowi nad korekt<span lang="pl"></span> polskiej wersji napisu, ktra jest niezgodna z zapisem w Statucie Gminy.&nbsp; Polski napis na medalu mwi "niech zasBuga" - czyli kto[ miaB na my[li "jedn zasBug" - i "jedn nagrod" - czyli - medal.</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="2">Spotyka si czasami medale nadawane za "jedn zasBug" (najcz[ciej w jednostkach mundurowych). W takich przypadkach precyzuje si <u>czyn</u> za ktry, kto[ dostaje taki medal. </font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="2">Nie my[l |eby Rada ustalajc medal mia<span lang="pl">B</span>a na my[li jedn zasBug odznaczonego.<br> <br> RozdziaB XII &amp;64 pkt.3 wyraznie mwi o "zasBugach".<br> <br> "<i>Medal na Wstdze za ZasBugi dla Miasta Brzeska" jest zaszczytnym wyr|nieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bdz organizacjom, ktre wybitnie przyczyniBy si do rozwoju miasta, przysporzyBy mu dobrego imienia i chwaBy bdz zasBu|yBy si dla mieszkaDcw Brzeska</i>."</font></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <font face="Verdana" size="1">25 lipiec 2009 r.</font></p> </td> </tr> </tbody> </table> </body></html>