ANDRZEJ DUDA
 
Pochodzi z Iwkowej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego z roku 1959 i Politechniki Krakowskiej (1965 r.), przedsiębiorca, właściciel firmy POLBAU.

Po studiach wyjeżdża do Opola aby pracować w zakładzie, któy wspomagał go w czasie studiów finansowo (w tamtych latach wiele zakładów pracy fundowało studentow stypendia, które należało po skończeniu studiów "odpracować"). W roku 1989 zakłada prywatną spółkę budowlaną POLBAU, która działa przez pierwsze kilka lat głównie w Niemczech. Pierwsze lata działania firmy opisała w 1995 roku w Rzeczypospolitej Ewa Zychowicz -->>

Obecnie POLBAU to nowoczesny zakład produkcyjno - budowlany, będący od lat największą polską firmą budowlaną, działającą na terenie Polski, Niemiec, Finlandii i od lipca 2009 r. w Holandii. Aktualnie prowadzone są też rozmowy, których celem jest rozpoczęcie inwestycji na terenie Luksemburga.

Specjalizuje się w wykonawstwie stanów surowych, ale jest też znanym z jakości wykonawcą wszelkich innych zadań budowlanych, z mostami i rekonstrukcją zabytków włącznie. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Kapitał spółki jest w stu procentach polski.

Głównym obszarem działania są Niemcy, aczkolwiek od kilku lat coraz więcej inwestycji spółka realizuje w Polsce. Zarząd spółki mieści się w Opolu, natomiast główne biuro niemieckie - w Wiesbaden. Firma posiada także oddziały w Niemczech i Polsce, m.in. w Augsburgu, Kolonii, Stuttgarcie, Mainz, Monachium, Hamburgu a także w Opolu, Krakowie, Zabrzu, Kątach Wrocławskich. Dla wielu inwestorów oraz wykonawców znak firmowy Polbau jest ważnym atutem, gdy w grę wchodzi realizacja prestiżowych przedsięwzięć budowlanych. Realizując kontrakty, wymagające najwyższej jakości, wyjątkowej dyscypliny a nierzadko wręcz zegarmistrzowskiej organizacji pracy, jest Polbau stałym i cenionym partnerem polskich i zagranicznych potentatów budownictwa przemysłowego, usługowego, mieszkaniowego, budujących obiekty o których mówi się z uznaniem tak w Niemczech, jak i w Polsce.

W IV kwartale 2008 r. POLBAU rozpoczął prace przy budowie Centrum Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. Centrum Jana Pawła II „NIE LĘKAJCIE SIĘ!” ma być najważniejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła papieża Polaka. To duchowy kościół Jana Pawła II i wotum dziękczynne narodu polskiego i wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska była osoba i dzieło papieża, bez względu na ich narodowość i wyznanie.

Fundacja Pomocy Potrzebującym Polbau.

    Organizacja charytatywna założona w marcu 1992 roku z kapitałem początkowym 100 tysięcy DM. Jej założycielem i jedynym fundatorem jest właściciel spółki Polbau Andrzej Duda, który w okresie14 lat istnienia fundacji przekazał na jej działalność blisko 4 mln złotych. Kwota ta w całości trafiła do potrzebujących. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a osoby działające na jej rzecz to wolontariusze

    Wśród darów Fundacji są m.in. dwa reanimacyjne citroeny i dwa mercedesy z pełnym wyposażeniem dla potrzeb służby zdrowia Opola, Strzelec Opolskich i Nowego Targu, cztery karetki pogotowia (polonezy) dla służby zdrowia w Opolu, wyposażenie medyczne z aparaturą USG dla ośrodka zdrowia w Iwkowej (woj. małopolskie), sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych i dzieci dotkniętych ciężkim kalectwem, aparatura do leczenia chorych z zawałami serca dla szpitala w Raciborzu, aparatura do nieoperacyjnego usuwania kamieni żółciowych oraz do gastroskopii dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundacja, za pośrednictwem Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspiera także dzieci chore na nowotwory; dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka tejże uczelni zakupiła ponadto sprzęt medyczny, a ponadto aparaturę do endoskopii dla II Kliniki Chirurgicznej.

    Fundacja czynnie wspiera liczne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, m.in. Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Caritas" w Opolu, Stowarzyszenie Rodzin i Dzieci Niepełnosprawnych \"Dziecięce Marzenia\" w Niepołomicach, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie" w Brzesku, Fundację "Zdążyć z Pomocą" w Opolu, Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, Opolską Fundację Antynowotworową, Fundację EquiLibre, PCK, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Opolu, Dom Samotnej Matki w Opolu. Corocznie też udziela finansowego wsparcia wigiliom dla bezdomnych organizowanym w Opolu. Dotuje domy dziecka na Opolszczyźnie i w Małopolskiem, przekazuje pieniądze na dożywianie dzieci w szkołach, na organizację kolonii i zimowisk, także dla polskich dzieci z Ukrainy. Świadczy pomoc rzeczową i finansową na rzecz miejscowości położonych na obszarze dzisiejszej naddniestrzańskiej Mołdawii.

    Po powodzi 1997 r. Fundacja udzieliła znaczącego wsparcia powodzianom Opolszczyzny, a w późniejszych latach także Krakowa, Czech oraz Niemiec.

    Andrzej Duda za szczodrość na rzecz potrzebujących w 1994 roku przez samorząd Opola uhonorowany został tytułem "Zasłużony Obywatel Miasta Opola", a w czerwcu 2005 roku tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu, w czerwcu 2006- Kawalera Medalu Serce Dziecku. Także w 2006r., w październiku, został wpisany do kolejnej edycji prestiżowej księgi "Złote Myśli..." wydawanej od kilku lat przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

4 czerwca 2005 roku podczas XI Festynu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym odbyła się uroczystość nadania Andrzejowi Dudzie, prezesowi Polbau, medalu oraz tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu, najbardziej prestiżowego i cenionego, a przyznawanego przez polskie dzieci.

Nadesłał: Stanisław Gdowski

20 kwietnia 2010 r.

Źródło: Źródło: www.polbau.pl