Konkurs z nagrodami

 

Zapraszam wszystkich czytelników portalu do wzięcia udziału w kolejnym konkursie.

 

Zadanie konkursowe polega na zidentyfikowaniu miejsc (obiektów) przedstawionych na poniżej zamieszczonych zdjęciach lotniczych.

 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy do dnia 25 września włącznie przesłać odpowiedzi na adres <konkurs@brzesko.ws>.

 

Każda osoba biorąca udział w konkursie powinna podać swoje imię, nazwisko, wiek (czy =>18 lat ? - tak, nie) i miejscowość zamieszkania. Przesyłając zgłoszenie do konkursu, czytelnik automatycznie wyraża zgodę , w przypadku wylosowania jednej z nagród, na zamieszczenie danych osobowych (poza wiekiem) na portalu www.brzesko.ws.

 

Nagrody:

  • Kolacja dla dwóch osób, w uroczym niedalekim Brzeska zakątku, połączona z dodatkowymi atrakcjami.

Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy prawidłowo zidentyfikować miejsca (obiekty) znajdujące sie na trzech pierwszych zdjęciach (fot.1, fot 2 i fot.3) i dwóch z pozostałych zdjęć (fot.4, fot.5, fot.6)

  • Zdjęcie lotnicze miasta Brzeska wykonane w formacie 400 x 300 z dedykacją autora na piance poliuretanowej pokryte folią.

Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy prawidłowo zidentyfikować miejsca (obiekty) znajdujące sie na dwóch z trzech zdjęć (fot.1, fot 2 i fot.3) i dwa z pozostałych trzech zdjęć (fot.4, fot.5, fot.6)

  • Kupon na bukiet kwiatów.

  • Książka ks. Michała Kotry "Porozbiorowe dzieje parafii Brzesko 1772-1945"

Aby wziąć udział w losowaniu tych nagród należy prawidłowo zidentyfikować miejsce (obiekt) znajdujący sie na jednym z trzech zdjęć (fot.1, fot 2 i fot.3) i dwa z pozostałych trzech zdjęć (fot.4, fot.5, fot.6).

 

Fot.1

Fot.2

Fot.3

 

Fot.4

Fot.5

 

Fot.6

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone nie później niż 30 września 2010 r.