Lista komitetów Wyborczych Wyborców w powiecie brzeskim

 

Nazwa komitetu

Skrót nazwy komitetu

Obszar działania

Pełnomocnik komitetu

Pełnomocnik finansowy

Adres komitetu

KKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

POWIATU BRZESKIEGO

KWW

BRZESKA WSPÓLNOTA

SAMORZĄDOWA

małopolskie

Jerzy Henryk Tyrkie

Urszula Majmurek

Os. Władysława Jagiełły 3/56

32-800 Brzesko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINY BRZESKO

KWW POROZUMIENIE

GMINY BRZESKO

małopolskie

Mirosław Wiśniowski

Jadwiga Celina Kramer

ul. Głowackiego 13/3

32-800 Brzesko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM"

KWW

"SAMORZĄDY RAZEM"

małopolskie

Kazimierz Tyrcha

Jan Waresiak

ul. Świerkowa 10B

32-800 Brzesko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA

KWW

KATOLICKA RODZINA KOLPINGA

małopolskie

Magdalena Maria Stachowicz

Zofia Dutka

ul. Kościuszki 33

32-800 Brzesko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ

KWW

STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ

małopolskie

Antoni Przybyło

Agata Kraj

Wrzępia 43a

32-822 Strzelce Wielkie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
SOLIDARNA PRAWORZĄDNA GMINA

KWW SOLIDARNA

PRAWORZĄDNA GMINA

gm. Borzęcin

Stanisław Jan Szwiec

Stanisław Jan Szwiec

Borzęcin 551

32-825 Borzęcin

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NOWA POLSKA

KWW NOWA POLSKA

gm. Borzęcin

Agnieszka Elżbieta Serafini

Agnieszka Elżbieta Serafini

Borzęcin 781 "C"

32-825 Borzęcin

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ

KWW JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ

gm. Borzęcin

Stanisław Czuj

Stanisław Czuj

Borzęcin 451

32-825 Borzęcin

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NIEZALEŻNYCH

KWW NIEZALEŻNYCH

gm. Borzęcin (?)

Andrzej Gzyl

Andrzej Gzyl

ul. Długa 37

32-830 Wojnicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"RAZEM"

KWW "RAZEM"

gm. Borzęcin

Józef Kazimierz Turlej

Józef Kazimierz Turlej

Przyborów 176

32-823 Szczepanów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
SAMORZĄDNOŚĆ"

KWW "SAMORZĄDNOŚĆ"

gm. Czchów

Kazimierz Jankosz

Kazimierz Jankosz

Złota 366

32-859 Złota

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

MAŁGORZATY JAKUBOWSKIEJ

KWW MAŁGORZATY JAKUBOWSKIEJ

gm. Czchów

Rafał Władysław Jakubowski

Rafał Władysław Jakubowski

ul. Krakowska 4

32-860 Czchów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W JEDNOŚCI SIŁA

KWW W JEDNOŚCI SIŁA

gm. Czchów

Dariusz Mieczysław Maciaszek

Dariusz Mieczysław Maciaszek

Piaski Drużków 93

32-860 Czchów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NASZA GMINA DĘBNO

KWW NASZA GMINA DĘBNO

gm. Dębno

Andrzej Mikołaj Wójtowicz

Andrzej Mikołaj Wójtowicz

Porąbka Uszewska 313

32-854 Porąbka Uszewska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
DOBRA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

KWW DOBRA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

gm. Dębno

Sławomir Edward Opoka

Sławomir Edward Opoka

Porąbka Uszewska 116

32-854 Porąbka Uszewska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

gm. Gnojnik

Stanisław Linca

Stanisław Linca

Gnojnik 410

32-864 Gnojnik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"NIEZALEŻNI GNOJNIK"

KWW "NIEZALEŻNI GNOJNIK"

gm. Gnojnik

Tadeusz Jan Pudlewski

Tadeusz Jan Pudlewski

Biesiadki 7

32-864 Gnojnik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA

KWW POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE NASZA GMINA

gm. Gnojnik

Kazimierz Fitrzyk

Kazimierz Fitrzyk

Gnojnik 415

32-864 Gnojnik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ"

KWW "PRAWORZĄDNOŚĆ I
GOSPODARNOŚĆ"

gm. Iwkowa

Stefan Andrzej Szot

Stefan Andrzej Szot

Iwkowa 176

32-861 Iwkowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"OŚWIATA"

KWW "OŚWIATA"

gm. Szczurowa

Irena Cecylia Antosz

Irena Cecylia Antosz

ul. Rynek 14

32-820 Szczurowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW

KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW

gm. Szczurowa

Stanisław Badzioch

Stanisław Badzioch

Dołęga 21

32-821 Zaborów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
MOJA SZCZUROWA

KWW MOJA SZCZUROWA

gm. Szczurowa

Roman Izydor Hebal

Roman Izydor Hebal

ul. Lwowska 107

32-820 Szczurowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WSPÓŁDZIAŁANIE"

KWW "WSPÓŁDZIAŁANIE"

gm. Szczurowa

Marian Filipski

Marian Filipski

ul. Rynek 4

32-820 Szczurowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BEZPIECZNA GÓRKA

KWW BEZPIECZNA GÓRKA

gm. Szczurowa

Józef Jan Badowski

Józef Jan Badowski

Górka 143

32-820 Szczurowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
STRAŻACY UŚCIE SOLNE

KWW STRAŻACY UŚCIE SOLNE

gm. Szczurowa

Stanisław Piwowarczyk

Stanisław Piwowarczyk

Uście Solne 246
32-813 Uście Solne

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

5.X.2010