Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13) Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - m.in. w podziale na województwa, powiaty i gminy.

Uwaga:  Zaprojektowany algorytm przeliczania oparty jest na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie - działa tylko przy poprawnie zdefiniowanych w KSI SIMIK 07-13 miejscach realizacji. W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach należy traktować jako przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób - patrz poniżej:

1. Województwa mają udziały proporcjonalnie w ramach Projektu: udział  Województwa = kwota Projektu dzielona przez liczbę Województw

2. Powiaty mają udziały proporcjonalnie, ale w ramach swojego Województwa: udział  Powiatu = kwota udziału Województwa dzielona przez liczbę Powiatów w ramach danego Województwa

3. Gminy mają udziały proporcjonalnie, ale w ramach swojego Powiatu: udział  Gminy = kwota udziału Powiatu dzielona przez liczbę Gmin w ramach danego Powiatu

Tytuł projektu

Program Operacyjny <Nazwa>

Gmina

Wartość ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

Dofinansowanie

 UE

Nazwa beneficjenta

NIP beneficjenta

Miejscowość

Temat 

priorytetu

Forma prawna

Obszar realizacji

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową)

Data podpisania Umowy /Aneksu

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu

Data rozpoczęcia realizacji 

Data zakończenia realizacji

Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji stolarki okienno – drzwiowej GENIUS

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Gnojnik

8,130,000.00

8,130,000.00

4,000,000.00

3,400,000.00

Pagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8691647167

Gnojnik

07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

Nie

7/10/2013

7/16/2013

1/1/2014

9/30/2014

Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Brzesko

24,842.00

23,742.00

16,619.40

14,126.49

Firma Handlowo Usługowo Podukcyjna M-3 Iwona Pacura

8691273028

Brzesko

09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

Nie

5/31/2011

6/14/2011

6/1/2010

6/30/2011

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Borzęcin

2,215,607.67

2,114,987.36

2,114,987.36

1,797,739.25

Gmina Borzęcin

8691318251

Borzęcin

15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

wspólnota samorządowa

00 Nie dotyczy

Nie

2/12/2013

3/26/2013

10/1/2009

3/31/2015

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dębno

1,333,203.00

1,333,203.00

1,333,203.00

1,133,222.55

Gmina Dębno

8691326517

Dębno

15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

wspólnota samorządowa - gmina

00 Nie dotyczy

Nie

7/23/2013

8/2/2013

2/1/2012

9/30/2015

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin - etap II

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Borzęcin

1,340,225.00

1,340,225.00

1,340,225.00

1,139,191.25

Gmina Borzęcin

8691318251

Borzęcin

15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

wspólnota samorządowa - gmina

00 Nie dotyczy

Nie

4/8/2013

4/12/2013

3/23/2012

9/30/2015

"Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Brzesko

32,153,988.29

18,715,581.56

15,908,244.32

15,908,244.32

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

8690003031

Brzesko

46 Oczyszczanie ścieków

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

Nie

6/25/2013

8/19/2013

4/1/2007

12/31/2013

Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Brzesko

906,428.75

902,768.75

767,353.43

767,353.43

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

8691663456

Brzesko

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

publiczny zakład opieki zdrowotnej

00 Nie dotyczy

Nie

3/15/2013

3/15/2013

1/1/2007

6/30/2013

Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

744,459.20

744,459.20

632,790.32

632,790.32

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

8691663456

Brzesko

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

publiczny zakład opieki zdrowotnej

00 Nie dotyczy

Tak

3/1/2010

3/17/2010

7/1/2009

3/31/2010

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa, wraz z doposażeniem  w aparaturę medyczną.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

4,128,391.93

4,123,511.93

3,504,985.14

3,504,985.14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

8691663456

Brzesko

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

publiczny zakład opieki zdrowotnej

00 Nie dotyczy

Tak

8/9/2011

8/9/2011

1/1/2007

1/31/2012

Rozwój społeczeństwa informacyjnego-rozbudowa bazy techniczno-informatycznej dla studentów z regionów Brzeska i Tarnowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

152,444.33

151,221.00

105,854.70

89,976.49

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

8691831221

Brzesko

75 Infrastruktura systemu oświaty

uczelnia wyższa

01 Obszar miejski

Tak

3/31/2010

12/23/2010

5/13/2009

9/30/2010

E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

3,731,310.68

3,491,032.50

2,618,274.37

2,618,274.37

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

8691663456

Brzesko

11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

publiczny zakład opieki zdrowotnej

01 Obszar miejski

Nie

1/2/2013

1/2/2013

4/29/2010

3/31/2013

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Szczurowa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

367,636.24

367,636.24

275,727.18

275,727.18

Gmina Szczurowa

8691186401

Szczurowa

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

10/15/2010

12/30/2011

4/5/2010

4/2/2012

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Ramkos sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego systemu silosowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

650,004.00

532,790.00

239,754.00

203,790.90

PPUH "RAMKOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8691804135

Szczurowa

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

3/19/2010

3/22/2010

6/1/2009

10/31/2010

Poprawienie konkurencyjności P.R.B "OLEXBUD" poprzez unowocześnienie środków trwałych oraz wykonanie placu manewrowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Iwkowa

1,472,642.60

1,214,657.87

546,596.04

464,606.63

P.R.B."OLEXBUD"

8691019703

KĄTY

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

8/5/2010

8/6/2010

10/15/2009

4/30/2010

Wzrost konkurencyjności firmy "BUD-DRÓG" poprzez zakup specjalistycznych maszyn remontowo-budowlanych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

2,318,000.00

1,900,000.00

855,000.00

726,750.00

Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Bud-Dróg 

Łagosz s.j.

8691587815

Drużków Pusty

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

8/5/2011

8/8/2011

5/7/2010

12/31/2011

Poprawa konkurencyjności Zakładu Remontowo Budowlanego- Józef Kołodziej w Brzesku poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

378,510.00

310,254.00

139,614.00

118,671.90

Zakład Remontowo-Budowlany

Józef Kołodziej

8691289839

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

4/23/2009

4/24/2009

9/15/2008

4/30/2009

Zwiększenie konkurencyjności firmy Atech Marek Pacura przez zakup maszyny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

725,700.00

590,000.00

265,500.00

225,675.00

ATECH

 Marek Pacura

8691394743

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

1/29/2013

2/5/2013

11/30/2012

11/29/2014

Znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Max s.c. poprzez wdrożenie do oferty nowych usług. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

369,061.50

300,050.00

135,022.50

114,769.12

Bud-Max 

Janusz Socha, Krzysztof Socha s.c.

8691901105

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

10/18/2012

10/19/2012

7/1/2012

6/30/2014

Wzrost konkurencyjności Spółki "TURACZY" poprzez zakup nowoczesnych i profesjonalnych maszyn budowlanych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

2,490,589.00

2,024,869.00

911,191.00

774,512.35

Firma Usługowa "Turaczy" Stanisław, Marek, Łukasz Turaczy Spółka Jawna

8690003657

Szczurowa

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

10/27/2011

10/28/2011

1/2/2012

1/1/2014

Podniesienie konkurencyjności firmy Infostrady Polska Sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu budowlanego oraz unowocześnienie biura projektowego. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dębno

511,588.70

419,335.00

188,700.75

160,395.63

Infostrady Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9512030150

Wola Dębińska

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

5/16/2011

5/17/2011

7/1/2009

2/28/2011

Rozwój i podniesienie konkurencyjności piekarni" Ramkos"  Sp.zo.o. poprzez zakup innowacyjnnych maszyn do produkcji pieczywa ekologicznego .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

1,189,500.00

975,000.00

438,750.00

372,937.50

PPUH „RAMKOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8691804135

Szczurowa

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

11/24/2011

11/25/2011

10/1/2010

6/30/2012

Wzrost konkurencyjności POL-INOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dębno

974,902.00

799,100.00

359,595.00

305,655.75

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne  „POL-INOX” Wiesław Kubik

8691104478

Dębno

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

2/16/2012

2/17/2012

10/1/2010

9/30/2012

Wdrożenie innowacji technologicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki masy bitumicznej Dynapac SD135C.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Iwkowa

976,250.95

800,205.70

360,092.56

306,078.67

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Wojciech Krzyżak

8691002200

Porąbka Iwkowska 

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

11/23/2010

11/23/2010

11/30/2010

12/31/2010

Rozbudowa NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej s.c w Gnojniku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gnojnik

366,375.59

365,990.18

164,695.58

139,991.24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej spółka cywilna

 Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert,

 Justyna Bakalarz

8691845068

Gnojnik

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

12/21/2011

1/3/2012

10/1/2010

6/30/2011

Podniesienie konkurencyjności firmy Góralmet poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

702,822.00

571,400.00

257,130.00

218,560.50

PRZEDSIĘBIORSTWO "GÓRALMET" MAŁGORZATA I JÓZEF GÓRAL IMPORT-EXPORT SP. J.

8691046048

Czchów

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

7/2/2013

7/2/2013

5/23/2011

5/22/2013

Podniesienie konkurencyjności firmy J.Niemiec Sp.J. poprzez dywersyfikację działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

2,614,021.32

2,134,445.16

960,500.32

816,425.27

J.Niemiec

Spółka jawna

8691938189

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

10/27/2010

10/27/2010

5/20/2010

12/31/2010

ROZBUDOWA PRZEDSIĘBIORSTWA "USŁUGI BUDOWLANE DRÓG-BUD" BOGDAN WIDŁO POPRZEZ ZAKUP KOPARKI KOŁOWEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dębno

195,200.00

160,000.00

72,000.00

61,200.00

USŁUGI BUDOWLANE "DRÓG-BUD" BOGDAN WIDŁO

8691772524

NIEDŹWIEDZA

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

3/30/2009

3/31/2009

10/7/2008

11/30/2008

"Podniesienie konkurencyjności  zakładu optycznego poprzez nowe inwestycje"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

128,100.00

105,000.00

47,250.00

40,162.50

Zakład Optyczny

Bartłomiej Pokorny

8731202797

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

9/17/2009

9/18/2009

1/5/2009

12/31/2009

Poprawa konkurencyjności firmy NITUS poprzez zmianę procesu produkcyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Iwkowa

1,629,750.00

1,325,000.00

596,250.00

506,812.50

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "NITUS"

Piotr Nowak

8691390314

Drużków Pusty

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

6/14/2013

6/14/2013

5/23/2011

10/15/2013

"Wzrost konkurencyjności zakładu stolarskiego poprzez nowe inwestycje"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

244,524.60

200,430.00

90,193.50

76,664.47

ZAKŁAD STOLARSKI

Marek Prusak

8691338331

Jurków

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

7/22/2010

9/1/2010

1/5/2009

9/30/2010

"Wzrost konkurencyjności w F.U.H. Climax Rafał Kraj w wyniku  rozbudowy i zakupu licencjonowanej sieci teleinformatycznej ."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

425,779.31

225,139.96

101,312.98

86,116.03

F.U.H. "Climax"

 Rafał Kraj

8691622575

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

8/12/2013

8/12/2013

11/2/2011

11/1/2013

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dębno

342,591.27

329,461.32

148,257.59

126,018.95

Holi-Med sp.z o.o.

8733154482

Dębno

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

9/3/2009

9/4/2009

11/3/2008

6/30/2009

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

2,208,787.71

1,637,220.00

573,026.99

487,072.94

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe              "Edmund Leś"

8690001629

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

3/22/2011

3/22/2011

10/1/2009

12/31/2010

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE, ROZBUDOWĘ I MONITORING PARKU MASZYNOWEGO 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

2,445,490.00

1,929,950.00

675,482.50

574,160.12

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Brzesku Sp. z o.o.

8691863043

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

12/6/2010

12/7/2010

6/2/2009

5/31/2011

Utworzenie Centrum Chorób Cywilizacyjnych i Profilaktyki przez NZOZ REMED

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

815,201.45

815,201.45

366,840.65

311,814.55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMED

 Jarosław Zachara

8691284500

Borzęcin

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

9/24/2013

9/24/2013

4/2/2012

10/30/2013

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Dróg poprzez zakup wytwórni masy bitumicznej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

2,944,620.00

2,394,000.00

999,970.00

849,974.50

"BUD DRÓG" USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG

 ŁAGOSZ

 SPÓŁKA JAWNA

8691587815

Drużków Pusty

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

1/12/2012

1/17/2012

7/1/2011

6/30/2013

Zwiększenie konkurencyjności firmy Atech przez zakup maszyn introligatorskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

335,134.00

274,700.00

123,615.00

105,072.75

ATECH

Marek Pacura

8691394743

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

4/9/2010

4/12/2010

12/22/2008

11/30/2009

Przebudowa budynku przemysłowego na kompleks gastronomiczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

608,475.00

498,750.00

200,000.00

170,000.00

P.P.H.U. KONKRET s.c. 

Aneta Licak, Paweł Licak

8691804164

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

7/26/2013

7/29/2013

11/2/2009

7/30/2011

Rozwój firmy "Usługowy Zakład Ślusarski Andrzej Cierniak" poprzez inwestycje umożliwiające wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

663,938.64

444,212.00

199,895.40

169,911.09

Usługowy Zakład Ślusarski Andrzej Cierniak

8690009223

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

8/22/2011

8/22/2011

10/19/2009

11/30/2011

Zakup innowacyjnych urządzeń medycznych na potrzeby świadczenia usług stomatologicznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

99,438.39

91,728.97

41,278.03

35,086.32

Gabinet Dentystyczny

Karolina Horzymek

8691671326

Domosławice

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

4/23/2010

4/26/2010

1/1/2010

12/31/2012

Podniesienie konkurencyjności firmy P.B.H.T Edmund Leś poprzez zakup wiertnicy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

1,798,671.19

1,462,334.30

511,817.00

435,044.45

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe

EDMUND LEŚ

8690001629

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

11/27/2012

11/27/2012

4/1/2012

3/31/2014

Uruchomienie ogólnodostępnego centrum odnowy biologicznej „Matecznik Zdrowia” w celu poprawy konkurencyjności Bacówki Biały Jeleń w Iwkowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Iwkowa

1,057,330.30

866,664.18

389,998.88

331,499.04

Bacówka "Biały Jeleń"

 Janusz Szot

8690006762

Iwkowa

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

8/8/2013

8/13/2013

12/1/2010

4/30/2013

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Max poprzez rozszerzenie działalności oraz wdrożenie nowych usług do oferty spółki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

635,620.00

521,000.00

234,450.00

199,282.50

Bud-Max

Janusz Socha, Krzysztof Socha s.c.

8691901105

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

7/20/2011

7/21/2011

4/1/2011

3/31/2013

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Anna i Bogdan Bardyga SC poprzez modernizację i wyposażenie klubu fitness

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

542,164.89

444,397.45

199,978.85

169,982.02

Anna i Bogdan Bardyga

S. C

8691948420

Jadowniki

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

7/22/2010

7/23/2010

10/19/2009

5/31/2010

Rozwój i wzmocnienie konkurencyjności ZM PRECYZJA Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

594,893.96

487,618.00

199,999.93

169,999.94

Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o.o.

8691931359

Czchów

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

1/22/2013

2/1/2013

5/3/2010

12/31/2013

Zakup nowoczesnej maszyny drukującej kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Brzeskiej Oficyny Wydawniczej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

1,230,000.00

888,889.00

400,000.00

340,000.00

Brzeska Oficyna Wydawnicza

Aeksandra Dziedzic

8960004160

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

3/26/2013

3/26/2013

4/1/2011

9/30/2013

Poprawa innowacyjności i konkurencyjności firmy KAROPAK poprzez remont obiektu i zakup maszyn i urządzeń 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

269,739.00

219,300.00

98,685.00

83,882.25

KAROPAK

PAWEŁ TYKA

8691240075

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

7/16/2013

7/16/2013

4/1/2011

5/31/2013

WZBOGACENIE OFERTY FIRMY CMC POPRZEZ URUCHOMIENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

260,774.51

213,749.60

96,187.32

81,759.22

CMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

8691772984

BRZESKO

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

1/21/2011

1/24/2011

10/19/2009

1/30/2011

Zwiększenie konkurencyjności firmy Atech przez zakup maszyny introligatorskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

347,700.00

285,000.00

128,250.00

109,012.50

ATECH

Marek Pacura

8691394743

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

12/29/2011

12/30/2011

3/1/2010

6/30/2012

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Oknodem poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji stolarki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

402,947.09

330,284.50

148,628.02

126,333.81

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Oknodem Spółka Cywilna

 Marcin Piwowarski,

 Dominik Witkowski

8691908550

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

6/15/2010

6/15/2010

10/19/2009

12/31/2010

Wprowadzenie nowego produktu – okien wykonanych w technologii STV – suchego szklenia statycznego – szansą wzrostu konkurencyjności OKNODEM.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

356,850.00

292,500.00

131,625.00

111,881.25

OKNODEM Sp. z o.o.

8691908550

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

4/22/2013

4/26/2013

1/1/2011

12/31/2012

Zwiększenie konkurencyjności firmy Atech przez zakup maszyn introligatorskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

450,058.00

368,900.00

166,005.00

141,104.25

ATECH

Marek Pacura

8961394743

Brzesko

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

3/7/2013

3/11/2013

12/1/2010

5/31/2013

Wzrost konkurencyjności firmy K & K Recykling System poprzez inwestycję w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

1,220,000.00

1,000,000.00

400,000.00

340,000.00

K & K Recykling System

8691131914

Sterkowiec

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Nie

11/19/2012

11/19/2012

11/23/2010

2/22/2013

Zwiększenie konkurencyjności firmy GóralMet poprzez modernizację laboratorium do prac badawczo – rozwojowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

482,711.74

395,666.36

276,966.45

235,421.48

PRZEDSIĘBIORSTWO "GÓRALMET"

MAŁGORZATA I JÓZEF GÓRAL

IMPORT-EXPORT SP. J.

8691046048

CZCHÓW

09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

01 Obszar miejski

Tak

10/27/2010

10/28/2010

6/22/2010

6/30/2011

Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

14,318,075.66

13,293,034.80

9,835,516.45

9,835,516.45

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Tak

8/25/2011

8/25/2011

6/1/2009

6/30/2011

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

4,662,009.57

4,662,009.57

2,196,738.91

2,196,738.91

Powiat Brzeski

8691652725

Brzesko

23 Drogi regionalne/lokalne

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

12/8/2010

12/8/2010

2/22/2010

10/30/2011

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

4,662,009.57

4,662,009.57

2,196,738.91

2,196,738.91

Powiat Brzeski

8691652725

Brzesko

23 Drogi regionalne/lokalne

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

12/8/2010

12/8/2010

2/22/2010

10/30/2011

Przebudowa dróg powiatowych nr 1438K i 1440K na terenie powiatu brzeskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gnojnik

2,030,892.18

2,025,952.18

1,722,059.35

1,722,059.35

Powiat Brzeski

8691652725

Brzesko

23 Drogi regionalne/lokalne

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

11/29/2011

11/29/2011

4/1/2010

10/30/2011

„Budowa strefy aktywności gospodarczej w Szczurowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

5,823,610.89

5,823,610.89

4,658,888.71

4,658,888.71

Gmina Szczurowa

8691186401

Szczurowa

09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

9/9/2013

9/9/2013

5/6/2011

12/31/2014

Droga na os. Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanit., ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektr. w Brzesku. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

3,508,317.58

2,578,482.89

2,062,786.31

2,062,786.31

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Tak

2/19/2010

2/25/2010

12/23/2008

9/30/2010

Rewitalizacja rynku w Brzesku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

5,383,883.25

5,188,945.50

3,582,261.85

3,582,261.85

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Tak

1/9/2012

1/9/2012

4/3/2007

11/21/2011

Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

5,282,842.78

5,279,792.78

2,021,104.68

2,021,104.68

Powiat Brzeski

8691652725

Brzesko

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Tak

6/15/2011

6/16/2011

3/31/2009

12/31/2010

Kompleksowa modernizacja Centrum Wsi Gnojnik.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gnojnik

1,951,229.06

1,797,526.91

1,258,268.84

1,258,268.84

Gmina Gnojnik

8691186447

Gnojnik

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

4/6/2010

4/7/2010

12/19/2008

10/10/2009

Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie - szansą rozwoju regionu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

1,363,771.32

1,306,885.14

914,819.60

914,819.60

Gmina Szczurowa

8691186401

Szczurowa

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

2/2/2011

2/2/2011

2/15/2010

4/30/2011

Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

1,540,197.76

1,420,810.58

974,391.89

48,719.59

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

6/24/2013

6/25/2013

9/12/2008

6/30/2013

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Zaborowie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

1,977,219.18

1,959,213.51

1,371,449.45

68,572.47

Gmina Szczurowa

8691186401

Szczurowa

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

2/24/2012

3/5/2012

5/21/2008

12/31/2011

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gnojnik

1,713,808.01

1,477,231.48

1,034,062.04

51,703.10

Gmina Gnojnik

8691186447

Gnojnik

75 Infrastruktura systemu oświaty

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

5/22/2013

5/23/2013

9/23/2009

12/31/2013

Budowa  przedszkola w Gnojniku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gnojnik

2,811,621.54

2,592,972.83

1,815,080.98

90,754.05

Gmina Gnojnik

8691186447

Gnojnik

75 Infrastruktura systemu oświaty

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

6/20/2012

6/21/2012

7/5/2007

6/30/2012

"Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w miejscowości Domosławice" 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

1,460,737.55

1,391,847.35

974,293.14

48,714.66

Gmina Czchów

8691291026

Czchów

75 Infrastruktura systemu oświaty

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

2/24/2012

2/27/2012

3/27/2009

1/31/2012

" Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotej wraz z infrastrukturą techniczną" 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Czchów

1,219,635.44

1,163,437.73

814,406.41

40,720.32

Gmina Czchów

8691291026

Czchów

75 Infrastruktura systemu oświaty

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

2/24/2012

2/27/2012

3/27/2009

1/31/2012

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej - Etap II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Iwkowa

2,347,543.47

2,236,798.91

1,565,759.24

1,565,759.24

Gmina Iwkowa

8691212363

Iwkowa

75 Infrastruktura systemu oświaty

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

9/14/2012

9/14/2012

6/30/2010

8/31/2012

Przebudowa i modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

2,161,563.16

2,161,563.16

1,513,094.21

75,654.71

Gmina Borzęcin

8691318251

Borzęcin

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

5/29/2013

6/3/2013

9/24/2008

5/15/2013

Przebudowa i budowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Borzęcin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

4,709,161.53

3,908,506.00

2,735,954.20

2,735,954.20

Gmina Borzęcin

8691318251

Borzęcin

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

9/24/2012

9/26/2012

5/5/2009

8/31/2012

Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa - Odbudowa infrastruktury społecznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szczurowa

9,284,077.89

9,007,980.29

8,755,146.82

7,441,874.80

Gmina Szczurowa

8691186401

Szczurowa

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa - gmina

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

9/10/2013

9/10/2013

12/30/2010

8/15/2014

Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

4,001,526.15

3,902,100.15

2,341,260.09

2,341,260.09

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

8691663456

Brzesko

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

publiczny zakład opieki zdrowotnej

01 Obszar miejski

Tak

4/8/2010

4/29/2010

6/16/2008

10/31/2009

Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Borzęcin

10,467,728.21

7,013,377.90

3,000,000.00

3,000,000.00

Gmina Borzęcin

8691318251

Borzęcin

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Nie

7/26/2011

7/27/2011

10/4/2010

9/30/2013

Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PPZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

1,928,281.91

1,812,087.89

1,268,461.52

1,268,461.52

Powiat Brzeski

8691652725

Brzesko

79 Pozostała infrastruktura społeczna

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Tak

10/18/2010

10/25/2010

12/21/2009

12/31/2010

Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

2,838,366.42

2,760,782.37

1,832,883.41

1,832,883.41

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

12/9/2011

12/9/2011

4/12/2010

10/30/2011

Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Brzesko

799,459.19

783,380.01

665,873.00

665,873.00

Gmina Brzesko

8691002648

Brzesko

40 Energia odnawialna: słoneczna

wspólnota samorządowa

01 Obszar miejski

Nie

3/14/2013

3/14/2013

5/14/2009

9/30/2013

Poprawa jakości powietrza w Gminie Dębno poprzez zmniejszenie chłonności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dębno

1,188,573.70

862,853.80

733,425.73

733,425.73

Gmina Dębno

8691326517

Wola Dębińska

43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

wspólnota samorządowa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

6/11/2012

6/15/2012

12/12/2008

11/30/2012