Tytuł Człowieka Roku 2016

"Nieoficjalnego Portalu Miasta Brzeska i Okolic"

otrzymali

(w kolejności alfabetycznej)


ks. Michał KotraKs. Michał Kotra (pośmiertnie) – kapłan z „krwi i kości”, niebojący się trudnych wyzwań (9-letnia praca duszpasterska w Czechach), do końca swoich dni żywo zainteresowany historią brzeskiej parafii pw. św. Jakuba i samego miasta, czego dowodem m.in. artykuły na tym portalu.
Dov Landau – urodzony w Brzesku, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, od ponad 20 lat przyjeżdża do naszego miasta z młodzieżą z Izraela, aby opowiadać jej o życiu i martyrologii brzeskiej społeczności żydowskiej, uczestnik spotkań z młodzieżą w brzeskich szkołach, współinicjator „Marszu Pamięci”, jaki odbywa się w kolejną rocznicę likwidacji getta w Brzesku.


Zofia Mantyka - za inteligentne, nie pozbawione humoru, a przy tym "trzeźwe" spojrzenie na sprawy dotyczące kraju i naszego brzeskiego podwórka, które wyraziła w opublikowanych na tym portalu ponad 50 felietonach.
Felietony te cieszą się dużą poczytnością, chociaż wielu  czytelników portalu (łącznie ze mną) nie ze wszystkimi poglądami Zofii Mantyki się zgadza.

Zarząd OKS – działający od kilkunastu miesięcy Zarząd (Maciej Pytka, Rafał Zając, Łukasz Baniak, Marcin Jurkiewicz, Andrzej Różański) podjął się, w minionym roku, próby ratowania upadającego klubu, systematycznie zmniejszając jego zadłużenie poprzez rezygnację z „mocarstwowych” działań, i opierając dalszą działalność przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży.Ks. Przemysław Podobiński – wikary w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, pełnił funkcję Koordynatora Rejonowego podczas  Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, m.in. angażując do pomocy lokalnych przedsiębiorców i działaczy, utworzył i prowadził liczną grupę Wolontariuszy, pokonując z nią wiele organizacyjnych trudności, spowodował, że po ŚDM powstała grupa „Miłosierni” – czynnie działająca na rzecz drugiego człowieka. W parafii jest odpowiedzialny za:
koordynację pracy katechetycznej, Grupę Teatralną, Scholę Ziarenka Nadziei, Chór Parafialny, Kręgi Rodzin Domowego Kościoła. Jak poinformowali mnie parafianie, Przemysław Podobiński to ksiądz, który zapomina o sobie na rzecz drugiego człowieka, potrafi z każdym rozmawiać i poświęcić swój czas, pomimo tego że często mu go brakuje.
Barbara Krystyna Serwin – współzałożycielka i prezeska prężnie działającego Brzeskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, autorka, wydanej w 2016 r., książki „Słotwińska Pani – historia parafii Brzesko-Słotwina” – pierwszej tak obszernej publikacji na temat Słotwiny, współpraca przy redagowaniu artykułów na portalu.