Tytuł "Człowiek Roku 2017"

Nieoficjalnego Portalu Miasta Brzeska i Okolic

otrzymali

 (w kolejności alfabetycznej)


Daniłowska Janina  - mieszkanka Brzeska i jak sama deklaruje zagorzały sympatyk PiS - za  czynne włączenie się w działania mające zapewnienie przejrzystości działań radnych brzeskich przez uchwalenie zmiany statutu gminy Brzesko, w celu wprowadzenia imiennego głosowania na sesjach rady miejskiej, --»

Kolbusz Grzegorz - od 2014 r. radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Brzezowieckie w Brzesku - za organizację wraz z Zarządem Rady wielu imprez  dla mieszkańców Osiedla, w tym także o charakterze charytatywnyn oraz za propozycję wprowadzenia do statutu rady gminy imiennego głosowania radnych na sesjach, która to inicjatywa po początkowych oporach ze strony radnych została ostatecznie przegłosowana przez Radę Miejską.

Łazowski Łukasz - z Jadownik, zawodnik BOSiR Brzesko - za wywalczenie tytułu MISTRZA POLSKI 2017 Juniorów Młodszych w kręglarstwie klasycznym.

Rega Alicja z Łysej Góry - za promocję rodzinnej miejscowości i Polski. Alicja po wygraniu Krajowych Eliminacji reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior) w Tiblisi.

Szczurek-Żelazko Józefa, dyrektor Szpitala w Brzesku, działaczka samorządowa, posłanka na Sejm VIII kadencji a od lutego 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pod jej kierownictwem brzeska placówka została nie tylko odnowiona i powiększona o nowe specjalistyczne oddziały, ale również wyposażona w nowoczesny sprzęt, co spowodowało, że szpital należy do czołowych placówek w Małopolsce.