Tytuł "Człowiek Roku 2018"

Nieoficjalnego Portalu Miasta Brzeska i Okolic

otrzymali

 (w kolejności alfabetycznej)


Czaja Cecylia -  (nauczyciel, dyrektor szkoły w Borzęcinie Dolnym, gm. Borzęcin) od wielu lat pracuje z pasją i zaangażowaniem z dziećmi i młodzieżą w Borzęcinie Dolnym - i nie tylko - szlifuje ich pasje muzyczne, prowadząc "Borzęckie Słowiki" od ponad 25 lat. Zaangażowana dodatkowo (we współorganizowany z GOK Borzęcin) w Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole (inicjatorka konkursu organizowanego przez GOK od 10 lat).  Inicjatorka i organizatorka kilku przedsięwzięć kulturalnych w Borzęcinie Dolnym. 

Krakowiacy Ziemi Brzeskiej - od pięćdziesięciu już lat przypominają tańcem i śpiewem piękne zwyczaje pokoleń, które swoje życie związały z naszymi okolicami. Zespół reprezentują osoby w różnym wieku, a przygotowane przez nich spektakle cieszyły się i nadal cieszą gorącym przyjęciem publiczności nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, co zaowocowało wieloma nagrodami.

Latocha Tomasz  - (burmistrz Brzeska)  - za zdecydowane zwycięstwo w wyborach o fotel burmistrz poprzez przekonanie mieszkańców gminy do swoich obietnic wyborczych oraz deklarację sprowadzenia na nowe "tory" działalności Urzędu Miejskiego. Czas pokaże, co z tych zamierzeń uda się zrealizować.


Marecik Maria - (nauczycielka, dyrektor szkoły w Łoniowej, gm. Dębno) - za pracę kulturalno-edukacyjną na kilku polach, angażującą i integrującą lokalną społeczność, realizowaną w małym środowisku z wykorzystaniem możliwości zewnętrznych. Szkoła, której miało nie być rozrasta się i pięknieje. Inicjatorka powstania, założycielka i opiekunka Izby Pamięci Wsi Łoniowej i regionu; członkini, skarbnik i kronikarka OSP.

Mida Agnieszka - (Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa) - za pozyskiwanie sporych pieniędzy na działalność kulturalną w gminie i realizowanie szeregu ciekawych projektów. W dorobku organizacji są liczne projekty na rzecz tożsamości lokalnej. Stowarzyszenie współdziała z samorządami, instytucjami, firmami, organizacjami, grupami i osobami indywidualnymi w celu wydobycia społecznej energii mieszkańców Gminy Iwkowa.


Musiał Piotr -  Komendant Gminny ZOSP RP w Czchowie, przedsiębiorca z Jurkowa, gm. Czchów – za działalność w sferze społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców gminy Czchów.