Tytuł Człowieka Roku 2021
"Nieoficjalnego Portalu Brzeska i Okolic"

otrzymali
(w kolejności alfabetycznej)

Biel Kinga, mieszkanka Zawady Uszewskiej, honorowa krwiodawczyni, społecznik i filantrap. Osoba o wielkim sercu, która z wielką pasją organizuje pomoc dla osób potrzebujących - za: osobiste zaangażowanie i uczestnictwo w przygotowaniu oraz organizacji i promocji wielu akcji charytatywnych na kosztowne leczenie wielu osób (głównie dzieci), zamieszkałych na terenu powiatu brzeskiego.
Duet Brach Grzegorz i Latocha Tomasz. Tomasz Latocha (od 2018 roku burmistrz Brzeska i powiatowy "król pijaru") - za: - pracowitość, której  nie można mu odmówić, a także za stanowczość w podejmowaniu działań.
Grzegorz Brach (od 2018 roku wiceburmistrz Brzeska) za: profesjonalizm oraz umiejętne wykorzystywanie samorządowego doświadczenia, będącego doskonałym  wsparciem dla burmistrza Tomasza Latochy. Obaj panowie starają się, jak mogą i w porównaniu z poprzednimi włodarzami wiele rzeczy udało się im zrobić, choć dysponowali skromnym budżetem.
Mytkowicz Janusz (brzeszczanin, absolwent brzeskich szkół i akademii sztuk pięknych w Rzymie, od ponad 10 lat ponownie w naszym mieście)
za: - niekonwencjonalny pokaz swoich prac plastycznych w ramach „Leśnej galerii” w Okocimiu Górnym oraz stałe wzbogacanie jej o nowe eksponaty, a także za żywe uczestniczenie w życiu kulturalnym i artystycznym Brzeska poprzez prezentowanie swojej niezwykle oryginalnej sztuki.
Soska Jerzy (dyrektor „Zielonki”, czyli Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku) za: - inicjatywę i ogrom pracy włożony we wszechstronny rozwój szkoły, by zapanował w niej odpowiedni klimat, co w efekcie zaprocentowało sukcesami jej uczniów i wysokim miejscem rankingowym. Nie od rzeczy jest zaznaczyć, że dzięki staraniom dyrektora Soski, nota bene byłego ucznia tej placówki, szkoła wypiękniała, a jej otoczenie jest zadbane, o czym z uznaniem mówią mieszkańcy, którzy dawniej narzekali na zaśmiecony wokół niej teren.


Witek Józef (długoletni sołtys Sterkowca) za: - odwagę, którą wykazał się, przejmując w listopadzie 2019 roku przewodnictwo Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i nie tylko przeprowadził tę organizację przez trudności wynikające z pandemicznych ograniczeń w latach 2020 – 2021, ale, ustępując w listopadzie 2021 roku z funkcji prezesa, pozostawił UTW przeobrażone oficjalnie w działające pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku „Wiedzieć Więcej”.

(bap)