Człowiek Roku 2022 "Nieoficjalnego Portalu Brzeska i Okolic"
(w kolejności alfabetycznej)
Białka Danuta - prezeska fundacji "Pro Memory", która to fundacja cyklicznie organizuje Narodowe Czytanie oraz warsztaty edukacyjne o charakterze kulturalno-etnograficznym - za działalność mającą na celu  zachowanie lokalnej kultury i tradycji. W minionym roku fundacja była oficjalnym wydawcą albumu "Historia budowy kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku" (więcej »).
Białka Marek - wieloletni, społeczny współpracownik portalu brzesko.ws (więcej ») - za napisanie kroniki p.t. "Historia budowy kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku", 240 stronicowego opracowania, bogato ilustrowanego ponad 1000 zdjęciami i dokumentami. Pamiątkowe albumy, wykonane bezinteresownie, przekazane zostały do dyspozycji księdza Proboszcza, zaś wolą autora dochód uzyskany z ofiar złożonych przy nabywaniu pamiątkowego albumu książkowego w całości przekazany będzie na pokrycie kosztów dalszych prac przy obydwu kościołach parafii. Autor zadeklarował, że zrzeka się również wszelkich honorariów autorskich a także oświadczył, że przekaże nieodpłatnie na rzecz parafii św. Marcina w Gnojniku wszelkie prawa autorskie do publikacji i wielokrotnego wznawiania wydruku wyżej opisanej pozycji książkowej w przyszłości.
Jakubowska Sabina - z wykształcenia archeolog, z zamiłowania dziennikarka; facynuje się historią Jadownik, której poświęciła doktorat; na co dzień pracuje jako doula, czyli osoba towarzysząca kobietom przy porodach; autorka kilku książek - za przybliżenie młodszym pokoleniom sztuki położniczej naszych babek i prababek na kanwie fabularyzowanej historii Jadownik napisanej w rejmontowskim stylu powieści„Akuszerki”, która to książka stała się ogólnopolskim hitem.

Legutko Wojciech - w wykształcenia nauczyciel, zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi i produkcją w zakładzie amerykańskiego giganta komputerowego w Polsce, produkującego komputery i serwery oraz świadczącego inne zaawansowane usługi w Polsce w branży IT. Od 2015 roku społeczny współpracownik portalu brzesko.ws, autor książki "Maszkienice: z przeszłości do współczesności 1336-2018". Choć z powodu miejsca pracy przebywania większości czasu od 1990 roku poza regionem, to aktywnie angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności Maszkienic - za propagowanie wiedzy o historii oraz teraźniejszości społeczności Maszkienic i artykuły dotyczące tematów aktualnych, związanych  z obszarem powiatu brzeskiego.
Pater Sławomir - mieszkaniec Jasienia, były radny powiatowy, obecnie Prezes Zarządu TARR S.A., hobbystycznie zajmuje się badaniem genealogii mieszkańców Strzelec Wielkich, Strzelec Małych i Szczurowej. Wyniki swoich dociekań i poszukiwań publikuje od 2015 roku na portalu brzesko.ws, między innymi o rodzinie Henryka de Semetycze właściciela Dąbrówki Morskiej, rodzinie ks. Brunona Boguszewskiego czy poległego pod Monte Casino Stanisława Dułaka  - za artykuł "Powstanie parafii w Strzelcach Wielkich" napisany z okazji 405. rocznicy jej powstania.