TADEUSZ SZKODNY dr hab. inż., urodził się 06.03.1951 r. w Sterkowcu koło Brzeska, gdzie ukończył szkołe podstawową. W roku 1970 ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie Mościcach, na specjalności APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA. W roku 1975 kończy studia magisterskie na Wydziale AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach na specjalności SYSTEMY KOMPLEKSOWEGO STEROWANIA. W roku 1984 broni rozprawę doktorską pt. "ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W WARSTWACH FERRIMAGNETYCZNYCH BĘDĄCYCH NOŚNIKIEM CYLINDRYCZNYCH DOMEN MAGNETYCZNYCH". Od roku 1985 do września 2004 zatrudniony jest na stanowisku ADIUNKTA STANOWISKA w Zakładzie ROBOTYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, a od października roku 2004 w Zakładzie Sterowania i Robotyki Instytutu Automatyki na Politechnice Śląskiej.

W 2005 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach .