Jan Ogiela
 (1911- 2001)

Absolwent Gimnazjum w Brzesku z 1934r. Żołnierz AK, sportowiec, długoletni nauczyciel LO i Technikum Ekonomicznego w Brzesku. Urodził się 3 sierpnia 1911 r. w Jadownikach, w rodzinie Jana – pracownika cegielni w Okocimiu i Rozalii ze Steców.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości podjął dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku (1923-1932). Po zdaniu matury, w r. 1933/34 odbył roczny kurs wojskowy w Szkole Podchorążych Rezerwy w Różanie nad Narwią, później zaś czynną służbę wojskową w 26. Pułku Piechoty we Lwowie. Jednocześnie bezskutecznie starał się o przyjęcie do Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Podczas pobytu w wojsku ujawnił duże predyspozycje do boksu, których jednak nie traktował poważnie.

Po zwolnieniu z wojska studiował w latach 1934-38 studiował wychowanie fizyczne w Studium Wychowania Fizycznego na Wydziale Lekarskim UJ. W czasie ich trwania czynnie uprawiał sport, m.in. pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem. W dyscyplinach tych osiągnął duże sukcesy, był bowiem wicemistrzem Okręgu Krakowskiego w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

Po ukończeniu studiów (bez magisterium), nie mogąc otrzymać pracy, odbył bezpłatna praktykę w Państwowym Gimnazjum Handlowym w Krakowie. Pracę nauczyciela wychowania fizycznego otrzymał dopiero przed sama wojną w Gimnazjum Lotniczym przy Państwowych Zakładach Lotniczych w Mielcu.

We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do wojska i wcielony do 26. Pułku Piechoty wydzielonego do obrony Lwowa. 17 września, po napaści Armii Czerwonej, szczęśliwie uniknął niewoli i powrócił do Jadownik. Tam włączył się w niezorganizowane tajne nauczanie oraz wojskową działalność konspiracyjną na terenie powiatu.

Z chwilą reaktywowania w 1945 r. brzeskiego Państwowego Gimnazjum i Liceum J. Ogiela podjął w nim pracę nauczyciela wychowania fizycznego. Równocześnie przystąpił do pisania pracy magisterskiej z dziedziny antropologii, która obronił we wrześniu 1946 r. Od 1947 r. uczył jeszcze dodatkowo w nowo otwartym Gimnazjum Handlowym (późniejsze Technikum Ekonomiczne) w Brzesku. W LO, w którym pracował do przejścia na emeryturę w 1971 r., obok lekcji wychowania fizycznego okresowo prowadził drużynę harcerską, a w latach 1956- 68 był wychowawcą szkolnego internatu. Ponadto udzielał się społecznie, m.in.: był kierownikiem sekcji lekkoatletycznej w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej, członkiem Zarządu Klubu Sportowego „Spójnia” Okocim, sekretarzem Oddziału Powiatowego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczym Powiatowym (od 1966 r.), członkiem Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został m.in.: Srebrnym Medalem za Obronność Kraju (1969), Złotym Krzyżem Zasługi (1973) i Krzyżem Armii Krajowej (1996).

Mgr Jan Ogiela zmarł 15 grudnia 2001 r. w Jadownikach i pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Opracował: Jerzy Wyczesany