Wycieczki zorganizowane przez Koło PTTK w UTW w Brzesku w sezonie 2007

W minionym sezonie letnim 2007 Koło PTTK nr. 3 w Brzesku wraz z współpracującym Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brzesku zorganizowało 2 dłuższe wycieczki.

 - w dniach 7 – 19 czerwca 2007  do Pragi

Przez dwa dni , przy upalnej pogodzie grupa 48 osób  zwiedzała Pragę

Hradczany widziane od „wewnątrz” a potem ze stateczku na Wełtawie, most Karola, złota uliczka – niepowtarzalny zaułek i wiele, wiele obiektów. Przy upalnej pogodzie kufel piwa gasił pragnienie.

W drodze powrotnej zwiedzanie przepięknego gotyckiego kościoła św. Barbary w Kutnej Horze oraz Kaplice Czaszek.

 - w dniach 23 – 28 .08.2007  Litwa i Polska północno-wschodnia

Trasa wiodła przez Sandomierz – tutaj krótkie zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, dalej Grabarka – św. góra prawosławia około7 tyś krzyży, nocleg w Suwałkach, przejście graniczne w Druskiennikach i zwiedzanie Wilna z przewodniczką /polką panią Grażyną z wykształcenia polonistką/ - cudowne opowieści, zwiedzanie dla nas bardzo ważnych miejsc – Ostra Brama, cmentarz na Rossie, Uniwersytet Stefana Batorego, miejsca związane z Mickiewiczem i wiele innych które wzbudzały podziw i wzruszenia.

Sandomierz Grabarka Sw. Gora prawoslawia - przewodnik Wieslaw Piprek udziela informacji Wilno grupa przed pałacem prezydenta Ostra Brama Troki zamek Witolda

Dalej Troki – zamek Witolda, Kościół NMP z cudownym obrazem domy Karaimów, Kowno i Pożajść

Powrót do Polski i dalej zwiedzanie Klasztor Kamedułów nad jeziorem Wigry, kwatera Hitlera w Kętrzynie/Gierłoży, Stoczek – pierwsze miejsce internowania Kardynała Wyszyńskiego,  Św. Lipka i koncert na przepięknych organach i na koniec Palmiry –cmentarz, pomnik martyrologii narodu polskiego, na którym znajduje sie 2204 mogił a między innymi mogiła olimpijczyka -  Janusza Kusocińskiego.  

W tej wycieczce wzięło udział 40 osób – członkowie Kola PTTK w Brzesku,  oraz słuchacze UTW w Brzesku i UTW UJ w Krakowie.

Sprawozdanie z wycieczki spisała wierszem Izabela Jadczak, czytaj -->>

Koło PTTK Nr. 3  w Brzesku składa  serdeczne podziękowania Kol. Wiesławowi Piprkowi  za wszelką pomoc i przewodnictwo na obu wycieczkach.

Poza wycieczkami  dłuższymi członkowie Kola PTTK w Brzesku a zarazem studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku raz w miesiącu wyjeżdżają do Krakowa na wykład otwarty na  UJ w auli Colegium Novum oraz przed wykładem realizują   program krajoznawczy.

W ramach takich jednodniowych wyjazdów tematycznych  zwiedzano między innymi:

- okres Młodej Polski - Muzeum Rydlówka w Bronowicach  i Kawiarnia Jama Michalika, Muzeum Stanislawa Wyspiańskiego

- styl romański – kosciól św. Andrzeja i Wawel – wystawa – Wawel z okresu romańskiego

- barok kolegiata św. Anny

- Muzum Colegium Maius

- Biblioteka Paulinów na Skałce

- wystawa Skarby Jezuitow

- Muzeum Etnograficzne – Szopki krakowskie

- Teatr Słowackiego z kurtyną Siemiradzkiego

- a ostatnio 8.11.2007 Cmentarz Rakowicki – Aleja Zasłużonych 

Każda wycieczka dłuższa czy jednodniowa przynosi wrażenia, daje możliwość poznania nowych miejsc i rzeczy oraz pozostaje w pamięci.

Prezes Kola Nr.3 PTTK w Brzesku

Prezes UTW w Brzesku

Cecylia Jabłońska