Nauczyciel akademicki i podróżnik – eksplorator. Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące, Brzesko, studia geograficzne na Wydziale Geograficzno-Biologicznym WSP w Krakowie,  doktor nauk przyrodniczych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przemiany demograficzne Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1950-1960 na tle środowiska geograficznego i gospodarki”.
Praca zawodowa: asystent w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych w Krakowie, asystent w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WSP w Krakowie, asystent w Katedrze Geografii Regionalnej i Metodyki WSP w Krakowie, adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej WSP (obecnie UP) w Krakowie, wykłady z Geografii Regionalnej Świata w Inst. Geologii i Surowców Mineralnych AGH w Krakowie, wykłady w Wyższej Szkole Menagerów Turystyki w Krynicy i Nowym Sączu oraz na Studiach podyplomowych w Tarnowie, wykłady na Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie, na kierunkach: Amerykanistyki, a następnie Rosjoznawstwa, wykłady, seminaria dyplomowe i ćwiczenia z geografii turyzmu i z geografii ekonomicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, wykłady z demografii i na temat „Domeny kulturowe współczesnego świata, a turystyka” oraz seminaria licencjackie i magisterskie z turystyki krajowej i międzynarodowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, w sumie wypromował 200 magistrów i ponad 200 licencjatów.

Działalność w organizacjach naukowych: Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) UW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych (PTSL) w Warszawie. Zagraniczne staże i wyjazdy naukowe: Laurentian University w Sudbury w Kanadzie (prow. Ontario), Narodowy Autonomiczny Uniwersytet w Meksyku (UNAM), El Colegio de Mexico w Meksyku, Instytut Ameryki Łacińskiej Akademii Nauk ZSRR w Moskwie, Universidad Belgramo w Buenos Aires w Argentynie, Instituto Geográfico Militar w Buenos Aires w Argentynie, Instytut Geograficzny A. Codazziego w Bogocie w Kolumbii, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, w USA. Zainteresowania: rola turystyki krajowej i międzynarodowej w przemianach społeczno – ekonomicznych, struktury i procesy demograficzne w Ameryce Łacińskiej, w Angloameryce i w Federacji Rosyjskiej, wielofunkcyjność zasobów i walorów wody.
Wybrane publikacje: Łączna liczba publikacji: 77, jednakże gdyby dodać hasła (w tym monografie państw) opracowane dla różnych wydawnictw encyklopedycznych, to liczba zwiększyłaby się do stu kilkudziesięciu pozycji.


Źródło: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego