Doc. dr inż. Stanisław Korman

 jeden z pięciorga dzieci Stanisława i Marii z d. Rybickiej.

Od początku istnienia portalu, w zakładce Leksykon zamieszczam informacje o naszych krajanach, którzy robili, bądź wciąż robią rzeczy ważne i pożyteczne, są ludźmi zasług i ugruntowanych sukcesów. 

Nazwisko Stanisława Kormana pojawiło się tam już w styczniu 2004 r.  Dopiero jednak dzisiaj mogę zaprezentować jego biografię, do której dotarłem dzięki uprzejmości Pani Emilii Korman z Brzeska, szwagierce doc. Kormana.

Doc. dr inż. Stanisław Korman był najstarszym z pięciorga dzieci Stanisława i Marii z d. Rybickiej. Jego młodszy brat Józef, podobnie jak Stanisław, był górnikiem i absolwentem AGH, autor książki "Górnictwo", wyd. Śląsk, 1978 r. Jan był współzałożycielem OKS-u i jego sportowcem w latach 1934-1950, Zygmunt pracował w Brzesku jako główny księgowy w PZGS. Najmłodsza siostra Maria pracowała jako lektorka j. niemieckiego w AGH.

Stanisław Korman, pomimo że od momentu opuszczenia domu rodzinnego rzadko przebywał w rodzinnych stronach, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i bardzo chętnie wspomagał brzeskich licealistów, chcących studiować na Wydziale Górniczym AGH (ale nie tylko). Zwykle ta pomoc wynikała z inicjatywy troskliwych rodziców, czasami wbrew woli samych zainteresowanych, którzy wierzyli w swoje umiejętności. Faktem jest jednak to, że doc. Stanisław Korman pomagał kilkudziesięciorgu rodakom w ich drodze otrzymania wyższego wykształcenia.

Zbigniew Stós

3 sierpnia 2013 r.
źródlo: AGH, Górnictwo, rok 9, Zeszyt 3, 1985 r.