Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  

Warunki korzystania z treści

1. Użytkownik niniejszej strony internetowej ma prawo, wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, do pobierania oraz drukowania materiałów z całej strony albo jej fragmentów pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

2. Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, w celach informacyjnych, rozpowszechnionych w portalu internetowym www.brzesko.ws i wszelkich materiałów na nim zamieszczanych (z wyłączeniem fotografii) w ograniczonej formie, tj. tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania.

3. W zamian za powyższe uprawnienie Korzystający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.brzesko.ws do dalszej części materiału. Tytuł linku kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego.

4. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia, aby linki kierujące do portalu www.brzesko.ws, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie były blokowane przed robotami wyszukiwarek.

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody administratora Portalu poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

7. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają administratorowi Portalu niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

Uwaga. Naruszenie powyższych zasad grozi odpowiedzialnością prawną.

Zastrzeżenia prawne.

Niniejszy dokument ma charakter umowy pomiędzy Zbigniewem Stós - zwanego dalej Autorem a użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Autor nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych w serwisie www.brzesko.ws. Każda osoba oglądająca strony niniejszego serwisu musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w serwisie brzesko.ws, należy najpierw je zweryfikować. Autor Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia sie jakąkolwiek informacją zawartą na stronach niniejszego serwisu.

Zastrzegam sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym serwisie są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tej domeny. Nie zapewniam również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu, nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych. Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez prawo na określonym obszarze jurysdykcyjnym.

Serwis www.brzesko.ws może zawierać linki do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Autora. W takim przypadku Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Autor rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com